Kamasutra hakkında herşey

Kazanmanın Farklı Yolları « Zevk Kadınlarına Dair

Bir zevk kadını birçok müşteriden dolayı bir günde çok para kazanabiliyorsa kendini tek âşığa bağlamamalıdır. Böyle durumlarda yerini, mevsimi ve insanların durumlarını, kendi iyi niteliklerini ve güzelliğini göz önüne aldıktan ve diğer zevk kadınlarınkiyle karşılaştırdıktan sonra bir geceki birlikte olma oranım belirlemelidir. Âşıklarını, arkadaşlarını ve tanıdıklarını bu değişikliklerden haberdar edebilir. Bununla birlikte eğer bir tek âşıktan büyük kazanç elde edebilirse onunla tek başına ve bir eş olarak yaşayabilir.

Bilgelere göre, bir zevk kadınının aynı anda iki âşıktan eşit kazanç sağlama şansı vardır. Tercihini istediği türde şeyler verebilecek olana kaydırmalıdır. Ama Vatsyayana'ya göre tercih kendisine altın verenden yana olmalıdır. Çünkü altın diğer şeyler gibi geri alınamaz, kolayca ele geçirilebilir ve ayrıca istenen her şeyi tedarik etme yoludur.

Altın gümüş, bakır, çan madeni, demir, çömlekler, mobilyalar, yataklar, süsler, giysiler, iç çamaşırları, kırılabilecek maddeler, su kabağından yapılma vazolar, manda yağı, yağ, mısır, hayvan ve bu çeşitteki diğer şeylerin tümünden üstündür.

İki âşıktan birini kazanmak için aynı emek gerektiğinde; ikisinden aynı çeşit şey alınması durumunda, seçim bir arkadaşın tavsiyesine göre yapılabilir ya da kişisel özelliklere bakarak seçim yapılabilir. Ya da onlarla bağlantılı iyi ya da kötü şans işaretleriyle seçim yapılabilir.

Biri zevk kadınınına bağlı, biri eli çok açık olan iki âşık varsa bilgeler tercihin eli açıktan yana yapılmasını söylerler. Ama Vatsyayana'ya göre, zevk kadınına gerçekten bağlı olan tercih edilmelidir, çünkü o eli açık yapılabilir. Bir cimri bile bir kadınla mutlu olursa para verir. Ama sadece eli açık olan biri gerçek bağlılıkla âşık edilemez. Ona bağlı olanlar arasında biri zengin ve diğeri fakir olan iki kişi varsa tabii ki birinci tercih edilmelidir.

Biri eli açık diğeri zevk kadını için her hizmeti yapabilecek iki âşık olduğunda, bazı bilgeler her hizmeti yapmaya hazır olanın tercih edilmesini söylerler, ama Vatsyayana her şeyi yapmaya hazır bir erkeğin bir tek şey yaptığında amacına ulaştığını düşüneceğini ama eli açık bir erkeğin önceden ne verdiğine önem vermediğini söyler. Burada bile tercih herhangi biriyle birleşmeden gelecek iyiliğe göre yapılmalıdır.

Tercih yapılacak iki âşıktan biri minnettar diğeri açık görüşlü olduğunda bazı bilgeler açık görüşlü olanın tercih edilmesini söylerler. Ama Vatsyayana'ya göre birinci seçilmelidir. Çünkü açık görüşlü erkekler genelde kendini beğenmiş, basit konuşan ve başkalarına önem vermek isteyen kişilerdir.

Bu açık görüşlü erkekler daha uzun süre arkadaş kalsalar da, zevk kadınının bir hatasını görürlerse ya da başka kadınlar tarafından yalanlar söylenmişse geçmiş hizmetlere önem vermeyip birden çeker giderler. Diğer yandan minnettar erkek onu mutlu etmek için acı çekse de derhal kopmaz. Bu durumda seçim gelecekte ne olabileceği düşünülerek yapılabilir.

Bir arkadaşın isteğini kabul etmeyle, para alma şansı aynı zamana rastlarsa bilgeler para alma şansının tercih edilmesini söylerler. Ama Vatsyayana paranın bugün olduğu gibi yarın da alınabileceğini düşünür. Ama eğer arkadaşın isteği hemen kabul edilmezse sevgisini kaybetmiş olabilir. Burada bile seçim yaparken gelecek iyi kazanç göz önünde bulundurulur.

Böyle bir durumda zevk kadını arkadaşına işi varmış gibi görünerek, isteğini ertesi gün yerine getireceğini söylerse sunulan parayı alma şansını korumuş olur.

Para alma şansı ve bir felaketin gelmesini önleme aynı zamana gelirse bilgelere göre para alma şansı tercih edilmelidir. Ama Vatsyayana paranın sadece sınırlı bir önemi olduğunu, önlenebilecek felaketin bir daha gerçekleşmeyeceğini söyler. Burada seçim felaketin büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

En zengin ve en iyi türden zevk kadınlarının kazançları şöyle harcanır:

Tapınaklar, havuzlar ve bahçeler yaptırmak; çeşitli Brahmanlara bin tane inek vermek; Tanrılara tapmaya devam edip onurlarına düzenlenen festivalleri kutlamak ve son olarak adaklar adamak.

Diğer zevk kadınlarının kazançları şöyle harcanır:

Günlük beyaz bir elbiseye sahip olmak; açlık ve susuzluğu gidermek için yeterli yiyecek ve içecek almak; her gün parfümlü tambula (fındık ve fındık yaprağı karışımı) yemek; altından süsler takmak. Bilgeler bunların orta ve alt sınıf zevk kadınlarının kazançlarını temsil ettiğini söyler. Ama Vatsyayana'ya göre kazançları hesap edilemez ya da hiçbir şekilde belirlenemez. Çünkü bunlar yerlerin etkisine, insanların geleneklerine, görünüşlerine ve diğer birçok şeye bağlıdır.

Bir zevk kadını belirli bir erkeği herhangi bir kadından uzak tutmak isterse ya da bağlı olduğu bir kadından koparmak isterse ya da bir kadını erkekten elde ettiği kazançlardan mahrum etmek isterse ya da büyük bir serveti elde etmek isterse ya da bu erkekle birleşerek tüm erkekler tarafından arzulanır olmak isterse ya da bir şanssızlığı önlemede yardımını almak isterse ya da ona gerçekten bağlıysa ve seviyorsa ya da onun aracılığıyla birine zarar vermek isterse ya da onun yaptığı bir iyiliğe saygısı varsa ya da sadece arzudan onunla birleşmek isterse yukarıdaki herhangi bir nedenden dolayı arkadaşça bir şekilde ondan az bir miktar para almayı kabul etmelidir.

Bir zevk kadını belirli bir âşığı bırakıp başka biriyle olmak isterse ya da âşığının kısa zamanda onu terk edeceğine ve karılarına döneceğine inanırsa ya da tüm parasını çarçur edip beş parasız kaldığı için koruyucusu, babası ya da efendisi gelip onu alacaksa ya da âşığı konumu kaybetmek üzereyse ya da son olarak çok kararsız bir kafaya sahipse, olabildiği kadar çabuk, alabildiği kadar çok parayı almaya çaba sarfetmelidir.

Öte yandan zevk kadını âşığının değerli armağanlar almak üzere olduğunu ya da kralın maiyetinde yer alacağını ya da bir servetin miras kalmak üzere olduğunu ya da mal yüklü gemisinin yakında geleceğini ya da büyük mısır veya başka stoklara sahip olduğunu ya da eğer onun için bir şey yapılsa mantıksız olmayacağını ya da her zaman sözünde durduğunu düşünürse o zaman gelecekteki refahını göz önünde bulundurup erkekle karısı gibi yaşamalıdır.

Bu konuda şu özlü sözler vardır:

"Şimdiki kazançlarını ve gelecekteki refahını göz önüne alırken bir zevk kadım, geçimini çok zorlukla kazanmış kişilerden ve kralın gözdesi olduğu için bencil ve katı kalpli olmuş erkeklerden uzak durmalıdırlar."

"İşleri yolunda ve hali vakti yerinde kişilerle birlikte olmak için her gayreti sarfetmelidir ve böylece her türlü tehlikeden ve hor görülmeden korunmuş olur. Kendisine pahalıya mâl olsa da memnun kaldığında, küçük bir hizmet ya da küçük bir şey için bile çok para verecek enerjik ve açık fikirli kişilerle tanışmalıdır."

Evlilik Biçimlerine Dair « Kadını Elde Etme

Bir kız âşığıyla özel olarak sık sık görüşemezse, bakıcısının kızını ona yollamalıdır. Bakıcısının kızına güvenmeli ve kızı önceden kendi çıkarları için elde etmiş olmalıdır. Bakıcının kızı erkekle görüşürken, kızın asil soyu, iyi huyluluğu, güzelliği, yeteneği, becerisi, insan doğası hakkındaki bilgisi ve sevgisinden, kız tarafından gönderildiğini erkeğin fark etmeyeceği şekilde bahsetmelidir.

Böylece kız için erkeğin kalbinde sevgi yaratmış olur. Kıza da erkeğin mükemmel niteliklerinden, özellikle onu mutlu edecek olanlardan bahsetmelidir. Kızın diğer âşıkları hakkında kötü konuşmalı ve ana babalarının ve boşboğazlığından, akrabalarının dönekliğinden bahsetmelidir.

Sakuntula ve diğerleri gibi kendi kastlarından ve kendi seçtikleri erkeklerle birleşmiş olup, sonra toplumlarında hep mutlu yaşamış kadınların örneklerini vermelidir. Ayrıca büyük ailelere gelin gidip, rakip kadınlar tarafından rahatsız edilerek, perişan ve mutsuz olan, sonunda terk edilen diğer kızlardan bahsetmelidir.

Erkeğin zenginliği, devamlı mutluluğu, iffeti, bağlılığı ve sevgisini anlatır. Eğer kız erkeği sevmeye başlarsa evliliklerinden doğabilecek herhangi bir felaket hakkındaki şüphelerini, utancını ve korkusunu teskin etmeye gayret etmelidir. Özetle kıza, erkeğin ona sevgisinden, sık sık gittiği yerlerden, onunla tanışmak için yaptığı çabalardan söz ederek ve kıza "Eğer seni zorla ve beklenilmeyen bir şekilde kaçırırsa kötü olmaz" diyerek bir kadın haberci görevini görmelidir.

EVLİLİK BİÇİMLERİ

Kız elde edildiğinde ve erkeğe açıkça karısı gibi davrandığında, erkek bir Brahman'ın evinden ateş getirtip, yere Kuşa otu serpip, ateşe adak sunduktan sonra kızla dini kanunun emirlerine göre evlenmelidir. Bundan sonra ana babasını haberdar etmelidir. Çünkü eski yazarlara göre ateşin varlığında ciddi şekilde kurulmuş bir evlilik daha sonra feshedilemez.

Evlilik töreninin yerine getirilmesinden sonra erkeğin akrabaları yavaş yavaş olaydan haberdar edilmelidir. Kızın akrabaları da evliliği onaylayacakları ve yapıldığı biçimi önemsemeyecekleri şekilde haberdar edilmelidir.

Bundan sonra güzel hediyeler ve olumlu davranışlarla razı edilmelidirler. Böyle bir durumda erkek kızla Gandarva biçiminde bir evlilikle evlenmelidir. Kız karar veremez ya da evliliğe hazır olduğunu açıklamazsa erkek onu şu yollardan biriyle elde etmelidir:

(1). Uygun bir zamanda ve bir nedenle, kızı evine beklenmedik bir şekilde getirmelidir. Bunu, iyi tanıdığı ve güvendiği, kızın ailesinin de iyi tanıdığı bir kız arkadaş aracılığıyla yapabilir. Daha sonra bir Brahman'ın evinden ateş getirmeli ve yukarıda anlatıldığı gibi devam etmelidir.

(2). Kızın başka biriyle evliliği yaklaşırsa, kızın annesinin gözünde müstakbel kocayı olabildiğince küçük düşürmelidir. Annesinin onayıyla kızı komşu bir eve getirtip, bir Brahman'ın evinden ateş getirterek yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(3). Erkek, kızın kendisiyle aynı yaştaki zevk kadınlarına ve başkalarının karılarına düşkün erkek kardeşiyle iyi arkadaş olmalı ve böyle konularda ona yardımcı olmalı, ayrıca hediyeler de vermelidir. Sonra kız kardeşine olan aşkından bahsetmelidir. Çünkü genç erkekler kendileriyle aynı yaş, alışkanlık ve huyları paylaşan kişiler için kendi yaşamlarını bile feda edebilirler. Bundan sonra erkek, kızı, kardeşinin yardımıyla güvenli bir yere getirtip bir Brahman'ın evinden ateş getirterek, yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(4). Festivaller sırasında erkek, bakıcının kızının kıza sarhoş edici bir madde vermesini sağlayıp, bir iş bahanesiyle kızı güvenli bir yere getirtmelidir. Kız kendine gelmeden kızla birlikte olup, bir Brahman'ın evinden ateş getirterek yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(5). Erkek, bakıcının kızının suç ortaklığıyla, kızı uyurken evinden kaçırarak, uyanmadan önce onunla birlikte olup, bir Brahman'ın evinden ateş getirterek yukarıdaki gibi devam etmelidir.

(6). Kız bir bahçeye ya da yakınlardaki başka bir köye gittiğinde erkek arkadaşlarıyla kızın korumalarına saldırır. Onları öldürerek ya da kaçırarak kızı zorla alır ve yukarıdaki gibi davranır.

Bu konuda şu özlü sözler vardır:

"Eserin bu kısmında anlatılan tüm evlilik biçimlerinde, önce anlatılan biçim dinin emirleri ile daha uyumlu olması açısından sonraki biçimlerden daha iyidir. Bu yüzden ancak öncekini gerçekleştirmek olanaksız olduğunda sonrakine başvurulmalıdır. Tüm evliliklerin meyvesi aşk olduğu için, olumsuz koşullar altında oluşsa da Gandarva biçimi bir evlilik saygı görür. Çünkü istenilen amacı karşılar. Gandarva biçimi evliliğe olan saygının başka bir nedeni mutluluk getirmesi, diğer evlilik biçimlerinden daha az sorun çıkarması, hepsinden öte aşkın sonucu olmasıdır."

Süsler ve İlaçlar « Cezbetmeye Dair

Bir kişi arzularının amacına yukarıda anlatılan yollarla ulaşamazsa, başkalarını kendine çekmenin diğer yollarına başvurmalıdır.

Güzel görünüş, iyi nitelikler, gençlik ve açık görüşlülük insanı başkalarının gözünde en kabul edilir yapan en doğal ve en temel yollardır. Bunların yokluğunda bir erkek ya da kadın yapay yollara ya da sanata ve işe yarayabilecek şu tariflere başvurmalıdır:

(a). Tabernamontana coranaria, costus speciosus ya da arabicus ve flacourtia cataphractadan yapılma bir merhem süs kremi olarak kullanılabilir,

(b). Yukarıdaki bitkilerden ince bir pudra yapıp, lamba fitiline sürülürse, göz taşı yağıyla yakılınca oluşan siyah tozlar yani kandil isi kirpiklere sürülerek kişinin güzel görülmesi sağlanır,

(c). Hogweed yağı, echites putescens, sarina bitkisi, sarı horoz ibiği çiçeği ve nymphoe yaprağı vücuda sürüldüğünde aynı etkiyi yapar,

(d). Aynı bitkilerden elde edilen siyah tozlar benzer etki yapar.

(e). Bir erkek Nelumbrium speciosum, mavi nilüfer ve mesna roxburghii pudrasını, manda yağı ve balla yerse başkalarının gözünde güzelleşir,

(f). Yukarıdaki şeyler, tabarmontana coronaria ve xanthochymus pictorious ile birlikte merhem olarak kullanıldığında da aynı sonuçları verir,

(g). Bir tavuskuşu ya da sırtlan kemiği altınla kaplanarak sağ ele bağlanırsa bir erkeği diğerlerinin gözünde güzel yapar.

(h). Aynı şekilde, iğde çekirdeğinden ya da sedefli deniz kabuğundan yapılma bir boncuk, Atarvana Veda'da bahsedilen büyülerle ya da büyü biliminde çok becerikli olan kişilerce büyülenmiş ve ele bağlanmışsa, yukarıdaki aynı sonucu doğurur,

(ı). Bir hizmetçi buluğ çağına geldiğinde, efendisi onu kapalı tutmalıdır. İnzivada olduğundan ve ona yaklaşmanın zorluğundan dolayı erkekler onu ateşli bir biçimde arzularlar, efendisi de onu mutluluk ve zenginlik getirecek birine vermelidir.

Bu insanı diğerlerinin gözünde güzel yapmanın bir yoludur.

Aynı şekilde bir zevk kadınının kızı buluğ çağına geldiğinde anne, kızıyla aynı yaş, konum ve bilgideki birçok genci toplayıp, onlara kızını belirli bir çeşit armağanı verecek kişiyle evlendireceğini söyler. Bundan sonra kız olabildiği kadar çok inzivada tutulmalıdır. Anne kızını istediği armağanları veren erkekle evlendirmelidir. Anne erkekten beklediklerini alamazsa, kendisine ait bazı şeyleri damat tarafından verilmiş gibi göstermelidir.

Ya da anne kızının erkekle gizli olarak evlenmesine izin verebilir. Tüm olaydan habersizmiş de sonradan öğrenmiş gibi görünebilir. Evliliği sonradan onaylar.

Kız da kendisini annesinin tanımadığı zengin kişilere çekici kılmalı ve onları kendisine bağlamalıdır. Bu amaç için şarkı söylemeyi öğrenirken, müzik çalman yerlerde ve diğer insanların evlerinde onlarla tanışmalıdır. Daha sonra bir kız arkadaş ya da bir hizmetçi aracılığıyla annesinden en iyi anlaşabileceği erkekle evlenmesine izin vermesini ister.

Bir zevk kadınının kızı bir erkeğe verildiğinde, evlilik bağları bir yıl boyunca izlenmelidir. Sonra kızın istediğini yapmasına izin verilir. Ama yılın sonunda bile, başka bir şey ayarlanmış da olsa, arada sırada ilk kocası tarafından davet edilirse, o anki kazancı bir tarafa bırakıp geceyi geçirmeye erkeğe gitmelidir.

Zevk kadınlarındaki bu geçici evlilik, güzelliklerini artırma ve değerlenme yoludur. Zevk kadınları hakkında söylenenlerin, çeşitli yararlar sağlamak için kızlarını başkalarına vermesi gereken dansçı kadınlar için de geçerli olduğu bilinmelidir.

Böylece başkalarının gözüne güzel görünme yolları sona ermiş olur.

(a). Eğer bir erkek lingamım beyaz ardıç, sivri biber ve kara biber tozları karışımı ve balla sıvadıktan sonra bir kadınla yatarsa kadını hükmü altına alır.

(b). Varodbhranta bitkisinin yaprağı, yakılmaya götürülen insan ölüsüne atılan çiçekler, tavuskuşu kemiği tozu ve jiwanjiva kuşu tozu karışımı aynı etkiyi yaratır.

(c). Doğal bir biçimde ölmüş bir çaylaktan kalanlar toz yapılıp, cowach ve balla karıştırılınca aynı etkiyi yapar.

(d). Emblica myrabolans bitkisinden yapılma bir merhemle sıvanmak, bir kadını hükmü altına alma gücüne sahiptir.

(e). Eğer bir erkek, vajnasunhi bitkisinin filizlerini küçük parçalara doğrayıp, onları kırmızı arsenik ve sülfür karışımına batırdıktan sonra yedi kere kurutur ve bu tozu balla karıştırıp lingamına sürerse, cinsel birleşmeden sonra kadını kendisine bağlar. Bu filizleri geceleri yaktığında dumanın ardında sarı bir ay görürse de her kadınla başarılı olacaktır. Ya da eğer aynı filiz tozlarını, maymun dışkısıyla bir bakirenin üstüne atarsa, bakire başka hiç kimseyle evlenemez.

(f). Arris kökü parçalarının mango yağıyla kaplanıp, altı ay boyunca sisu ağacının gövdesinden yapılmış bir deliğe konduktan sonra dışarı çıkarılıp, bundan bir merhem yapılıp lingama sürülmesinin, bu kadınları itaat ettirme yolu olduğu söylenir,

(g). Eğer bir deve kemiği eclipta prostata bitkisinden yapılma suya batırılıp yakılırsa ve küllerinden çıkan siyah tozlar yine deve kemiğinden yapılma bir kutuya konarak rastık taşı ile yine deve kemiğinden yapılma bir kalemle kirpiklere sürüldüğünde, tozun çok saf ve gözler için sağlıklı olduğu söylenir. Kullanana insanların itaatini sağlar. Aynı etki şahin, akbaba ve tavuskuşu kemiğinden yapılma siyah tozla da elde edilebilir.

Böylece birinin itââat etmesini sağlama yolları sona ermiş olur.

Cinsel gücü artırma yolları şöyledir:

(a). Bir erkek şeker, uchchata bitkisi kökü, biber chabası ve meyan kökü karıştırılmış süt içerek cinsel güç elde eder.

(b). İçinde bir koçun ya da keçinin erbezi kaynatılmış, şekerle karıştırılmış süt içmek de güç verir,

(c). Hedysarum gangeticum, kuili ve kşrika bitkilerinin suyunu sütle karıştırılmış olarak içmek de aynı sonucu yaratır.

(d). Sarseviera roxburghiana tohumlarıyla birlikte sivri biber tohumları ve hedysarum gangeticum bitkisi beraber karıştırılarak sütle birlikte aynı sonucu yaratır.

(e). Eski yazarlara göre, eğer bir erkek trapa bispinosa, kasurika, tuscan yasemini ve meyan kökünün tohumlarını ya da köklerini kşirakapoli (bir çeşit soğan) ile ezerse ve tozu, şeker ve kaynamış tereyağı ile karıştırılmış süte ekleyip tüm karışımı uygun ateşte buharlaştırıp kalanı içerse, sayısız kadınla beraber olabilecektir,

(f). Aynı şekilde, eğer bir erkek, serçe yumurtalaoyla pirinç karıştırıp bunu sütte kaynatarak, kaynatılmış tereyağı ve bal eklerse ve gerektiği kadar içerse aynı etkiyi yaratacaktır,

(g). Eğer bir erkek, susam çekirdeğinin kabuğunu alıp, serçe yumurtasına batırırsa ve sonra sütte kaynatıp, trapa bispinosa ve kasurika bitkisinin meyveleri, şeker ve kaynamış tereyağıyla karıştırıp, buğday ve fasulye ununa ekleyerek içerse birçok kadınla beraber olabileceği söylenir,

(h). Eğer kaynatılmış tereyağı, bal, şeker ve meyan kökü, rezene bitkisinin suyu ve süt eşit miktarda karıştırılırsa, bu nektar gibi bileşimin kutsal ve cinsel gücü arttırıcı, yaşam koruyucu ve tatmasının güzel olduğu söylenir.

(ı). Asparagus racemosus ve shvadaushtra bitkisini ezilmiş premne spinosa meyveleriyle birlikte suda haşlamanın ve içmenin aynı etkiyi yarattığı söylenir,

(i). Asparagus racemosus, shvadustra bitkisi, guduchi bitkisi, sivri biber ve meyan kökünün süt, bal ve kaynatılmış tereyağında kaynatılmasından elde edilen sıvıyı içmenin aynı etkiyi yaptığı söylenir,

(j). Bahar sabahları kaynatılmış manda yağı içmenin sağlığa ve güce yararlı, tadının da güzel olduğu söylenir.

(k). Eğer şvadustra tohumu ve arpa çiçeği tozu eşit miktarda karıştırılıp bir miktarı her sabah kalkarken yenirse, önceki tariflerin etkisini gösterir. Konu hakkında şöyle özlü sözler vardır: "Aşkı ve cinsel gücü arttırma yolları bitkisel ilaçlar biliminden, büyü sanatlarında bilgili birisinden ve güvenilir akrabalardan öğrenilir. Yalnız bunların vücuda zarar verenlerinden, hayvanların ölümüne yol açanlarından ve düşük şeyler yapılmasına sebep olanlarından uzak durulması gerekir. Bu yollardan kutsal olanlarına, iyi bilinenlerine ve Brahmanlar ve dostlarca uygun bulunanlarına başvurulmalıdır."