Kamasutra hakkında herşey

Kızda Güven Yaratma « Kadını Elde Etme

Evlilikten sonraki ilk üç gün boyunca, kız ve kocası cinsel zevklerden sakınarak yerde uyumalı ve yemeklerini alkali veya tuz katmadan yemelidirler. Sonraki yedi gün boyunca uğurlu müzik aletlerinin sesiyle banyo yapmalı, kendilerini süslemeli, birlikte yemek yemeli ve evliliklerini görmek için gelmiş olanlara olduğu kadar akrabalarına da önem vermelidirler.

Bu, tüm kastların insanları için geçerlidir. Onuncu günün gecesi erkek yumuşak sözlerle kızda güven uyandırmalıdır. Bazı yazarlara göre kızı kazanmak amacıyla üç gün kızla konuşulmamalıdır. Ama Babravya'ya göre eğer erkek kızla üç gün konuşmazsa, kız erkeği bir sütun gibi ruhsuz gördüğünden hevesi kırılır, erkeği bir hadım olarak hor görebilir.

Vatsyayana'ya göre erkek kızı kazanmaya ve güven yaratmaya çalışmalıdır, ama en başta cinsel zevklerden uzak durmalıdır. Hassas mizaçlı kadınlar hassas başlangıçlar ister. Fazla tanımadıkları erkekler tarafından zorla yaklaşıldığında, bazen cinsel birleşmeden hatta erkeklerden nefret eden kişiler olurlar. Bu yüzden erkek kıza istediği gibi yaklaşmalı ve onun daha çok güvenini kazanabileceği yollara başvurmalıdır. Bu yollar şöyledir:

Her şeyden önce en çok hoşlandığı şekilde kızı kucaklamalıdır. Bu uzun sürmemelidir.

Sonra, kızın vücudunun üst kısmını kucaklamalıdır, çünkü bu daha kolay ve basittir. Eğer kız büyükse ya da erkek kızı bir süredir tanıyorsa kızı bir lamba ışığında kucaklayabilir. Ama kızı iyi tanımıyorsa ya da kız genç bir kızsa, karanlıkta kucaklamalıdır.

Kız kucaklanmayı kabul edince, erkek kızın ağzına biraz "tambula" yani fındık ve fındık yaprakları koymalıdır. Eğer kabul etmezse yatıştırıcı kelimeler, ricalar, yeminlerle ve ayağına kapanarak bunu yapmaya ikna etmelidir. Bir kadın ne kadar utangaç ya da kızgın da olsa bir erkeğin ayağına kapanmasını asla görmemezlikten gelemez.

"Tambula"yı verme sırasında kızı yavaşça, nazikçe ses çıkarmadan öpmelidir. Bu noktada kızı konuşturmalıdır. Böylece kıza bildiği ya da hiç bilmiyor gibi göründüğü konularda, birkaç kelimeyle yanıtlayabileceği sorular sorulur. Eğer konuşmazsa kızı korkutmamalı, ama aynı şeyi yatıştırıcı bir tavırla tekrar tekrar sormalıdır.

Eğer o zaman da konuşmazsa, yanıt almak için kızı zorlamak gereklidir. Çünkü Gotakamuka'nın dediği gibi, "tüm kızlar erkekler tarafından onlara söylenen her şeyi duyarlar, ama kendileri bazen tek bir kelime etmezler." Böyle ısrar edildiğinde kız başını sallayarak yanıt verebilir. Ama eğer erkekle kavga etmişse bunu bile yapmamalıdır.

Erkek kıza, onu isteyip istemediğini, hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunda, uzun süre sessiz kalıp sonunda yanıt için ısrar edilince kafasını sallayarak erkeğe olumlu bir yanıt vermelidir. Eğer erkek kızı önceden tanıyorsa, kızla erkeğe iyi davranan ve ikisinin de güvendiği ve iki tarafla da konuşabilecek bir kız arkadaş aracılığıyla konuşmalıdır.

Böyle bir durumda kız başı eğik gülmeli, eğer kız arkadaş kızın arzuladığından daha fazla konuşursa arkadaşını zorlayıp itiraz etmelidir. Kız arkadaş şaka olarak kızın istemediği şeyleri "O böyle diyor" diye ekleyerek söylemelidir. Kız buna karşılık belirsiz bir şekilde ve tatlılıkla "Hayır! Öyle demedim" demeli, daha sonra gülüp erkeğe bir bakış fırlatmalıdır.

Eğer kız erkeği iyi tanıyorsa, bir şey söylemeden istediği erkeğin yanma tambula, yağ veya çiçek çelengi koymalı ya da giysisine bağlamalıdır. Kız bununla uğraşırken, erkek kızın taze göğüslerine sesli şekilde tırnaklarıyla dokunmalıdır.

Eğer kız bunu yapmasına engel olursa, kıza "Eğer beni kucaklarsan bir daha yapmam" demeli ve böylece kızın onu kucaklamasını sağlamalıdır. Kız tarafından kucaklanırken elini kızın vücudunda gezdirilmelidir. Yavaş yavaş kızı kucağına yerleştirip onayını kazanmaya çalışmalıdır.

Eğer teslim olmazsa "Dudaklarında ve göğüslerinde diş ve tırnak izleri bırakıp, vücudumda aynı izleri yapacağım. Arkadaşlarınla senin yaptığını söyleyeceğim. O zaman ne yapacaksın?" diye kızı korkutmalıdır. Aynı çocukların kafasında güven ve korku yaratıldığı gibi, erkek de kadını isteklerine alet etmelidir.

Kızın güveninin daha da arttığı ikinci ve üçüncü gecelerde, vücudunun tamamını elleriyle hissedip kızın her tarafını öpmelidir. Ellerini kızın kalçalarına koyup köpüklemelidir. Bunu başarırsa kalçalarının birleştiği yerleri köpüklemelidir. Kız bunu yapmasına engel olmak isterse, "Bunu yapmanın ne kötülüğü var?" diyerek izin vermesi için kızı razı etmelidir.

Bu noktayı geçince, özel kısımlarına dokunup kuşağını ve elbisesinin düğümünü gevşetmeli ve giysisini yukarıya kaldırıp, çıplak kalçalarının birleştiği yerleri köpüklemelidir. Değişik bahanelerle bütün bunları yapmalı ama esas birleşmeye geçmemelidir. Bundan sonra altmış dört sanatı öğreterek, kıza onu ne kadar sevdiğini söylemelidir.

Ona dair önceden beslediği umutları anlatmalıdır. Ayrıca gelecekte kıza bağlı kalacağına söz vermeli ve rakip kadınlara dair korkularını gidermelidir. Son olarak utangaçlığını yendikten sonra onu korkutmayacak şekilde birlikte olmaya başlamalıdır. Kızda güven uyandırma kısmı bundan ibarettir. Konuda şöyle özlü sözler vardır:

"Kızın eğilimlerine göre hareket eden bir erkek, kendisini seveceği ve güveneceği şekilde kızı kazanmaya çalışmalıdır. Bir erkek doğal olarak, kızın eğilimlerine göre davranarak ya da tamamen karşı çıkarak başarıya ulaşamaz, bu yüzden orta bir yol izlemelidir. Kadınlar tarafından sevilmesini, onurlarını arttırıp, güven yaratmayı bilen bir erkek kadınların aşkının amacı olur. Ama bir kızın çok utangaç olduğunu düşünerek ihmâl eden erkek, kadın kafasına göre cahil bir canavardır. Genç kız kalbini anlamayan biri tarafından zorla sahip olunan bir kız sinirli, huzursuz ve mahzun olur. Ve birden kendisinden yararlanan erkekten nefret etmeye başlar. Aşkına karşılık almadığı ya da anlaşılmadığında umutsuzluğa düşer; ya tüm erkek cinsinden nefret etmeye başlar ya da kendi erkeğinden nefret etmeye başlayarak başka erkeklerle birlikte olur." (Bu son satırlar bu yüzyıldaki birçok romanda yer almaktadır.)

Kazançlar ve Kayıplar « Zevk Kadınlarına Dair

Bazen kazanç beklenirken çabaların sonucu kayıp olur. Bu kayıpların nedenleri şunlardır:

Zekâ azlığı.
Fazla aşk.
Fazla gurur.
Fazla kendini beğenmişlik.
Fazla sadelik.
Fazla güven.
Fazla kızgınlık.
Dikkatsizlik.
Cüretkârlık.
Kötü ruhların etkisi.
Tesadüfi şartlar.

Bu kayıpların sonuçları şunlardır:

Bir sonuç olmaksızın yapılan harcama.
Gelecekte elde edilebilecek iyi serveti elde edememe.
Gerçekleşecek kazançların gerçekleşmemesi.
Önceden elde edilmiş kazancın kaybı.
Kötü huylar edinmek.
Herkese sevimsiz davranmak.
Sağlığa gelen zarar.
Saç dökülmesi ve diğer kazalar.

Üç çeşit kazanç vardır: servet kazanmak, dinsel erdem kazancı ve zevk kazancı. Benzer olarak kayıp da üç çeşittir: servet kaybı, dinsel erdem kaybı ve zevk kaybı. Kazanç umulurken başka kazançlar da gelirse bunlara refakat kazançları denir. Bir kazanç belirsiz ise onun bir kazanç olma şüphesine basit bir şüphe denir. İki şeyden birinin olup olmayacağına dair bir şüphe varsa buna karışık şüphe denir. Bir şey yapılıp iki sonuç alınırsa buna iki sonucun birleşimi denir. Eğer aynı hareketten birçok sonuçlar çıkarsa her yönden sonuçlar birleşimi denir.

Yukarıdakilere şöyle örnekler verebiliriz:

Önceden belirtildiği gibi üç çeşit kazanç ve kazanca karşılık olan üç çeşit kayıp vardır.

(a). Bir zevk kadını önemli bir erkekle yaşarken o anda bir servet elde eder ve ayrıca diğer insanlarla tanışır. Böylece gelecekte de servet elde etme şansını kazanır. Herkes tarafından arzulanır olur, buna diğer bir kazançla servet kazancı denir,

(b). Bir erkekle yaşarken bir zevk kadını sadece para alır. Buna diğer bir kazanca eşlik etmeyen servet kazancı denir.

(c). Bir zevk kadını âşığı dışında diğer insanlardan para alırsa sonuçları şimdiki âşığından gelecekteki iyilik şansının kaybı; ona sıkıca bağlı bir erkeğin sevgisini yitirme olasılığı, tümünün nefreti ve aşağı düzeyde biriyle gelecekteki iyiliğini bozabilecek şekilde birleşme olasılığıdır. Bu kazanca, kayıpların eşlik ettiği servet kazancı denir,

(d). Bir zevk kadını şimdi kendisine pahalıya mâl olsa ve kazanç getirmese bile, bir şanssızlığı önlemek için ya da büyük bir kazancı tehdit edecek bir nedeni ortadan kaldırmak için önemli bir erkekle ya da hırslı bir rahiple ilişki kurarsa bu kayba, gelecekte getireceği iyilik kazancına eşlik eden bir servet kaybı denir.

(e). Bir zevk kadını kendisine pahalıya mâl olsa da, görünüşünden gurur duyan ve çok cimri olan bir erkekle ya da başkalarının kalbini kazanmada usta ama nankör bir erkekle, sonunda bir şey kazanamadığı bir ilişkiye girerse bu kayba, kazancın eşlik etmediği servet kaybı denir,

(f). Bir zevk kadını hem yukarıdaki özelliklere sahip olan hem de kralın gözdelerinden olan acımasız ve güçlü bir erkekle, her an bırakılma olasılığı olan ve sonunda hiçbir şey kazanamayacağı bir ilişkiye girerse buna başka kayıpların eşlik ettiği kayıp denir.

Bu yolla dinsel erdemdeki ve zevklerdeki kazançlar ve kayıplar, refakatçi kazançlar ve kayıplar okuyucuya gösterilir ve tümünün farklı birleşimleri yapılabilir.

Şimdi şüphelere geldik, bunlar da üç çeşittir: zenginlik hakkındaki şüpheler, dinsel erdem hakkındaki şüpheler, zevk hakkındaki şüpheler.

Bazı örnekler şunlardır:

(a). Bir zevk kadını bir erkeğin, ona ne kadar para verebileceğinden ya da onun için ne kadar harcayabileceğinden emin değilse buna servet hakkında şüphe denir.

(b). Bir zevk kadını en başta tüm servetini aldığı bir âşığını artık para alamadığı için tamamen bırakmakla doğru davranıp davranmadığı konusunda şüphe duyarsa buna dinsel erdem hakkında şüphe denir,

(c). Bir zevk kadını beğendiği bir âşığı elde edemediğinde ve ailesinin istediği ya da düşük seviyede birinden zevk alacağı konusunda emin olmadığında buna zevk hakkındaki şüphe denir,

(d). Bir zevk kadını güçlü ama aşağı seviyede bir erkek ona kibar davranmadığı için kayba uğrayacağı konusunda şüphe duyarsa buna servet kaybı hakkındaki şüphe denir.

(e). Bir zevk kadım kendisine bağlı bir erkeği hiç önem vermeyerek terk ederse, dinsel erdem kaybedip kaybetmeyeceği, bu ve öteki dünyada (Gerçekleşmemiş arzularıyla ölen bir insanın ruhunun Kutsal Ruh'a değil Manes'in dünyasına gittiği söylenir.) onun mutsuzluğuna neden olacağı konusunda şüpheli ise bu şüpheye dinsel erdem kaybı hakkındaki şüphe denir.

(f). Bir zevk kadını konuşarak ve aşkını belirterek sevgisini kaybedebileceği ve böylece isteğini gerçekleştiremeyeceğinden şüpheli ise buna zevk kaybı hakkındaki şüphe denir.

Böylece şüpheler hakkındaki görüşler sona ermiş olur.

KARIŞIK ŞÜPHELER

(a). Huyu bilinmeyen ve bir âşık veya otorite sahibi birisince tanıtılmış bir yabancıyla ilişki ya da birleşme, kayba ya da kazanca neden olabilir. Bu yüzden buna servet kaybı ve kazancı hakkındaki karışık şüphe denir.

(b). Bir zevk kadını, bir arkadaşı rica ettiğinde, bilge bir Brahmanla, bir din öğrencisiyle, kendisini dine adamış birisiyle ya da ona âşık bir münzeviyle veya ölecek olan biriyle acıdığı için ilişkiye girmek zorunda kalırsa, bunu yaparak dinsel erdem kazancı ya da kaybı elde edebilir. Bu yüzden buna dinsel yarar kazancı ve kaybı hakkındaki karışık şüphe denir.

(c). Eğer bir zevk kadını bir erkeğe, sadece başkalarının söylediklerine (yani dedikodulara) dayanarak iyi niteliklere sahip olup olmadığı konusunu araştırmadan giderse erkeğin iyi ya da kötülüğüyle orantılı olarak zevk kazanabilir ya da kaybedebilir.

Bu yüzden buna zevk kaybı ve kazancı hakkındaki karışık şüphe denir.

Uddalika iki tarafta da kazanç ve kayıpları şöyle açıklamıştır:

(a). Eğer bir âşıkla yaşarken, zevk kadını ondan hem zevk hem de para alırsa buna iki taraflı kazanç denir.

(b). Bir zevk kadını bir kâr sağlamadan, bir âşıkla kendi cebinden yaşar ve âşık önceden verdiklerini ondan geri alırsa buna iki taraflı kayıp denir.

(c). Bir zevk kadını yeni tanıştığı birisinin ona bağlanacağından, dahası bağlandığında ona bir şey vereceğinden emin değilse buna kazanç hakkındaki iki taraflı şüphe denir.

(d). Bir zevk kadını masrafları kendi cebinden karşılayıp, barıştığı eski bir düşmanın kin güttüğünden dolayı ona zarar vereceğinden şüphe duyuyorsa ya da geçmişte bağlanarak ona verdiği şeyleri kızgınlıkla geri alacağından şüpheliyse buna kayıp hakkında iki taraflı şüphe denir.

Babravya iki taraflı kazanç ve kayıpları şöyle tanımlamıştır:

(a). Bir zevk kadını görmeye gittiği bir erkekten para alırsa ve ayrıca görmeye gidemediği bir erkekten de para alabilirse, buna iki taraflı kazanç denir,

(b). Bir zevk kadını bir erkeği görmeye gittiğinde aldığından daha fazla para harcamak zorunda bırakılırsa ve onu görmeye gitmemesi durumunda kaçınılmaz ve zorunlu olacak olan kayıp riskini göze alıyorsa buna iki taraflı kayıp denir,

(c). Bir zevk kadını belirli bir erkeği görmeye gittiğinde, harcama yapmak zorunda kalmaksızın erkeğin ona bir şey vereceğinden veya bu erkeği görmezliğe geldiğinde başka bir erkeğin ona bir şey vereceğinden emin değilse buna kazanç hakkındaki iki taraflı şüphe denir,

(d). Bir zevk kadını masrafları kendisi karşılayarak eski bir düşmanı görmeye gittiğinde ona vermiş olduklarını geri alabileceğinden ya da onu görmeye gitmezse başına bir felaket gelmesine neden olabileceğinden şüpheliyse buna kayıp hakkında iki taraflı şüphe denir.

Yukarıdakileri birleştirerek altı çeşit sonuç elde edebiliriz:

(a). Bir tarafta kazanç, diğer tarafta kayıp,
(b). Bir tarafta kazanç, diğerinde kazanç hakkında şüphe,
(c). Bir tarafta kazanç, diğerinde kayıp hakkında şüphe,
(d). Bir tarafta kayıp, diğerinde kazanç hakkında şüphe,
(e). Bir tarafta kazanç şüphesi, diğerinde kayıp şüphesi,
(f). Bir tarafta kazanç şüphesi, diğerinde kayıp şüphesi.

Bir zevk kadını yukarıdakileri dikkate aldıktan ve arkadaşlarına danıştıktan sonra, kazanç ve çok büyük bir kazanç şansı ele geçirmek ve herhangi büyük bir felaketi savuşturmak için çabalamalıdır. Dinsel erdem ve zevkte de servette olduğu gibi farklı bileşimler oluşturmalı ve sonra yeni birleşimler oluşturmak için hepsini birbirleriyle birleştirmelidir.

Bir zevk kadını erkeklerle arkadaşlık ederse, her birinin ona zevk kadar para da vermesini sağlamalıdır. Annesinin bahar festivalleri gibi belirli zamanlarda, kızının, arzularını yerine getiren erkekle birlikte olacağını duyurmasını sağlar.

Genç erkekler beğenerek ona yaklaştığında, onlardan ne elde edebileceğini düşünmelidir.

Tüm taraflarda kayıp ve kazanç birleşimleri şunlardır; bir tarafta kazanç, diğerlerinde kayıp; bir tarafta kayıp, diğerinde kazanç; tüm taraflarda kazanç, tüm taraflarda kayıp.

Bir zevk kadını ayrıca zenginlik, dinsel erdem ve zevk hakkındaki kazanç ve kayıp şüphelerini de dikkate almalıdır.

Böylece kazanç ve kayıp, refakatçi kayıp ve kazançlar ve şüpheler tamamlanmış oluyor.

Farklı zevk kadını çeşitleri şöyledir:

Zevk kadını çalıştıran.
Bir hizmetçi.
İffetsiz bir kadın.
Dansçı bir kız.
Bir kadın zanaatkar.
Ailesini terk etmiş bir kadın.
Güzelliğiyle geçinen bir kadın.
Ve son olarak sıradan bir zevk kadını.

Yukarıdaki değişik türden zevk kadınları değişik türden erkekler tanırlar. Onlardan para almanın, mutlu etmenin, kendilerini kurtarmanın ve tekrar birleşmenin yollarını bilmelidirler. Belirli kazançları ve kayıpları, refakatçi kazanç ve kayıpları, birçok durumdan oluşan şüpheleri de dikkate almalıdırlar.

Böylece zevk kadınlarının dikkate almaları gerekenler son bulur.

Konuya ilişkin olarak iki özlü söz vardır: "Kadınlar para isterken erkekler zevk isterler. Bu yüzden servet kazanmaya değinen bu bölüm öğrenilmelidir."

"Aşk arayan kadınlar ve para isteyen kadınlar vardır. İlki için gerekli yollar bu eserin ilk bölümlerinde belirtilirken, zevk kadınları için para kazanma yolları bu bölümde açıklanmıştır."

Kadın Erkeğin Yerinde « Cinsel Birleşmeye Dair

Bir kadın âşığının devamlı birleşme sonucu yorulduğunu görünce, tutkusunu tatmin etmeden, erkeğin izniyle onu sırtüstü yatırmalı ve onun rolünü oynayarak yardımcı olmalıdır. Bunu ayrıca âşığının merakım tatmin etmek ya da yenilik isteğiyle yapabilir.

Bunu yapmanın iki yolu vardır; birincisinde birleşme sırasında dönüp âşığının üstüne çıkar ve zevki bozmadan birleşmeye bu şekilde devam eder; ikincisinde ise baştan itibaren erkeğin rolünü üstlenir. Bu durumda saçlarından çiçekler sarkarak ve kesik kesik nefes alarak sevgilisinin göğsünü göğüsleriyle bastırır ve sık sık başını eğerek erkeğin daha önce yaptıklarını tekrar eder.

Yumrukla şaka yapar ve erkeğe "sen beni yatırdın, uzun birleşmeden yoruldun, şimdi de ben seni yatıracağım" der. Sonra çekingenliğini, yorulduğunu ve birleşmeyi kesmek istediğini belirtir. Böylece bir erkeğin rolünü üstlenir.

Bir erkeğin kadına zevk vermek için yaptığı her şeye "erkeğin yaptıkları" denir. Bunlar şöyledir:

Kadın yatakta yatar ve erkeğin muhabbetine dalmışken erkek kadının giysisinin kuşağını çözer. Kadın karşı koyarsa öpücüklerle onu susturur. Lingamı kalkmışken kadının çeşitli yerlerini ellemeli ve yavaşça vücudunun çeşitli yerlerini ovmalıdır. Kadın çekingen ise ve ilk kez birlikte oluyorlarsa, erkek ellerini kadının sıkıştırmış olacağı kalçalarının arasına, eğer çok genç bir kız ise hemen elleriyle kapatacağı göğüslerine, koltuk altlarına ve boynuna koymalıdır.

Kadın görmüş geçirmiş birisiyse uygun olan her şeyi yapar. Bundan sonra saçlarını okşar, öpmek için çenesini yukarı kaldırır. Kadın eğer bir genç kız ise utanıp gözlerini kapatır. Erkek kadının hareketlerinden neyin hoşuna gidip gitmediğini anlamalıdır.

Suvarnaba'ya göre bir erkek birleşme sırasında kadına kendisinin en çok hoşlandığı şeyleri yapıyorsa, her zaman kadının baktığı yerlere bastırmaya da dikkat etmelidir.

Kadınların zevk ve tatmin olduklarına dair işaretler şunlardır: Vücudu gevşer, gözlerini kapar, utangaçlığını bir tarafa atar, iki organı alabildiğine yaklaştırmaya çalışır.

Öte yandan, zevk alma isteğinin ve tatmin olamamasının işaretleri şunlardır: Kafasını sallar, erkeğin kalkmasına izin vermez, kendisini reddedilmiş hisseder, erkeği ısırır, tekmeler ve erkek bittiği halde hareket etmeye devam eder. Böyle durumlarda erkek kadının yonisini birleşmeden önce eli ve parmaklarıyla ovmalı (aynı filin hortumuyla ovduğu gibi), yumuşadıktan sonra lingamını kadının içine koyarak devam etmelidir.

Erkeğin yapacağı şeyler şunlardır:

İleriye doğru hareket etme.
Sürtünme ya da çalkalama.
Delme.
Ovma.
Bastırma.
Yumruk atma.
Domuz yumruğu.
Boğa yumruğu.
Serçe oyunu.

(1). Organlar uygun olarak ve doğrudan bir araya geldiğinde buna organı "ileriye doğru hareket ettirme" denir.

(2). Lingam elde tutulup yoninin içinde döndürüldüğünde buna "çalkalama" denir.

(3). Yoni alçaltılıp, üst kısmına lingamla vurulduğunda buna "delme" denir.

(4). Aynı şey yoninin aşağı kısmına yapıldığında buna "sürtme" denir.

(5). Yoniye uzun süre lingamla bastırılırsa buna "bastırma" denir.

(6). Lingam yoniden biraz uzakta tutulup sonra güçlü bir şekilde vurulduğunda buna "yumruk atma" denir.

(7). Lingam yoniye sürtüldüğünde buna "domuz yumruğu" denir.

(8). Yoninin iki tarafına da sürtülürse buna "boğa yumruğu" denir.

(9). Lingam yoniden dışarı çıkartılmaksızın ileri geri hareket ettirilirse buna "serçe oyunu" denir. Bu birleşmenin sonunda olur.

Bir kadın erkeğin rolünü üstlendiğinde yukarıdaki dokuz harekete ek olarak şunları da yapmalıdır:

Maşa.
Topaç.
Salıncak.

(1). Kadın lingamı yonisinin içinde tutar, içeriye ittirir, bastırır ve içinde uzunca bir süre bekletirse buna "maşa" denir.

(2). Birleşme sırasında kadın tekerlek gibi dönerse buna "topaç" denir. Bu yalnızca uygulamayla öğrenilebilir.

(3). Böyle bir durumda erkek vücudunun üstünü kaldırıp kadın orta kısımlarını döndürürse buna "salıncak" denir.

Kadın yorulduğunda alnını âşığınınkine dayayıp organların birleşmesine engel olmadan dinlenmeli, kadın dinlendiğinde erkek dönüp birleşmeyi tekrar başlatmalıdır.

Bu konuya ilişkin bazı özlü sözler vardır: "Bir kadın kapalı olup duygularını gizli tutsa da, bir erkeğin üstüne çıktığında tüm aşkını ve tutkusunu gösterir. Bir erkek kadının karakterinden hangi durumda olduğunu ve neden hoşlandığını anlamalıdır. Aylık belirli günlerindeki bir kadın, kapalı tutulmuş bir kadın ve şişman bir kadın erkeğin rolünü oynamamalıdır."