Kamasutra hakkında herşey

Isırmaya Dair « Cinsel Birleşmeye Dair

Üst dudak, ağzın içi ve gözler dışındaki her yer öpülebilir ve ısırılabilir. İyi dişlerin şu özellikleri taşıması gerekir: Bütün dişler birbirine eşit olmalı, hoşa giden bir parlaklığı olmalı, uygun oranda boyanabilmeli, kırık olmamalı ve uçları keskin olmalı.

Öte yandan diş etlerinden fırlamış olma, yumuşak, büyük ve aralı olma diş kusurlarındandır.

Aşağıdakiler değişik türden ısırmalardır:

Gizli ısırış.
Kabartan ısırış.
Nokta.
Nokta dizisi.
Mercan ve inci.
İnci dizisi.
Çözülen bulut.
Boğa ısırışı.

(1). Isırma, yalnızca derinin aşırı kızarmasından belli oluyorsa buna "gizli ısırış" denir.

(2). Deriyi her iki yandan bastırarak yapılan ısırışa "kabartan ısırış" denir.

(3). Derinin küçük bir kısmı yalnızca iki dişle ısırılmışsa buna "nokta" denir.

(4). Derinin küçük bir kısmı bütün dişlerle ısırılırsa buna "nokta dizisi" denir.

(5). Diş ve dudakla birlikte yapılan ısırışa 'mercan ve inci" denir. Dudak mercan, diş incidir.

(6). Bütün dişlerle yapılan ısırışa "inci dizisi" denir.

(7). Bir daire üzerinde birbirine benzemeyen izler bırakan ve dişler arasındaki boşluğun kopukluk olarak gözüktüğü ısırışa "çözülen bulut" denir. Bu göğüslere uygulanır.

(8). Birbirine yakın çok geniş bir dizi oluşturan ve kızarık kesiklikleri olan ısırışa "boğa ısırışı" denir. Bu göğüslere ve omuzlara uygulanır.

"Çözülen bulut" ve "boğa ısırışı" yoğun tutkulu insanlara özgüdür.

"Gizli ısırış", "kabartma ısırış" ve "nokta" alt dudağa uygulanır. "Kabartma ısırış" ve "mercan ve inci" yanağa uygulanır. Öpme, tırnaklarla bastırma ve ısırma sol yanağın süsleridir; bundan sonra yanak dediğimizde sol yanak anlaşılmalıdır. "Nokta dizisi" ve "İnci dizisi"nin her ikisi de gerdana, koltuk altına ve kalçaların birleşme yerlerine uygulanır.

Bir alnı mücevheri, bir küpe, bir demet çiçek, bir fındık yaprağı, tırnaklarla veya ısırmayla bırakılan bir iz üzerinden çok zaman da geçmiş olsa, sevilen kadına aitse, zevk arzusunun işaretleridir.

Böylece ısırma bölümü son bulur.

Bir erkeğin, ülkenin değişik bölgelerinden kadınlarla sevişmelerinde yapması serbest şeyler şunlardır.

Merkezi bölgelerin (yani Ganj ve Jumna arası) kadınlarının karakterleri soyludur. Utandırıcı uygulamalara alışkın değildirler, tırnaklarla bastırma ve ısırmadan hoşlanmazlar.

Balhika bölgesinin kadınları vurmayla kazanılırlar.

Avantika kadınları müstehcen zevklere düşkün olup duydukları zevki arttıracak hiçbir şeyden kaçınmazlar.

Maharaştra kadınları altmış dört sanatın uygulamalarına düşkündür. Birçok bölgede ağza alınmayan en açık saçık kelimelerle konuşur, kendileriyle aynı şekilde konuşulmasından da hoşlanırlar. Zevk tutkuları en yüksek düzeydedir.

Pataliputra (şimdiki Patna) kadınlarının doğası Maharaştra kadınlarınınkiyle aynıdır. Ama bunlar hoşlandıklarını açık açık değil gizlice yaparlar.

Dravida bölgesinin kadınları, cinsel zevk sırasında okşansa ve bastırılsa da, çok az gelirler, yani birleşmeleri çok yavaştır.

Vanavasi kadınları tutkularında ölçülüdür. Zevkin her türlüsünü denerler. Vücutlarını örtmekte çok hızlı davranırlar. Kaba, açık saçık sözcüklerden iğrenirler.

Avanti kadınları Öpüşmekten, tırnakla iz bırakmaktan ve ısırmaktan nefret ederler ama, değişik türden cinsel birleşmelere düşkündürler.

Malvva kadınları kucaklaşmadan ve öpüşmeden hoşlanırlar ama yaralamadan hoşlanmazlar; vurmayla kazanılırlar.

Abhira kadınları ve İndus ve Beş Irmak (yani Pancap) kadınları opariştaka yani ağız seksiyle kazanılırlar.

Aparatika kadınları tam tutkuludur ve yavaşça "Sit" sesi çıkarırlar.

Lat kadınları çok daha tutkuludur ve "Sit" sesini de çıkarırlar.

Stri Rajya ve Koşola (Oude) kadınlarının tutkuları tam anlamıyla şiddetlidir, boşalınca bol miktarda gelirler; tutku ve kudretlerini arttırıcı ilaçlar alırlar.

Audra kadınlarının vücutları narindir, zevk doludur; şehvetli zevklere düşkündürler.

Ganda kadınlarının da vücutları narindir ve konuşmaları tatlıdır.

Suvarnanaba sonuçta, birisinin doğasına uygun olanı kabul etmesinin bütün ülkenin kabul ettiğini benimsemesinden daha uygun olduğunu söyler. Böyle durumlarda bunlara ülkenin gariplikleri olarak bakılmaması gerekir. Bir ülkedeki değişik zevkler, giysiler ve sporlar zaman içinde başka ülkelerce ödünç alınmışsa bu durumda bunların asıl ait olduğu ülkeye göre değerlendirilmesi gerekir.

Yukarıda anılanlar arasında, kucaklaşma, öpüşme vs. önce tutkuyu arttırmak için yapılır; sonra da yalnızca eğlence ve değişiklik için yapılması gerekir.

Bu konuya ilişkin olarak şöyle bir özlü söz vardır: "Bir erkek bir kadını kuvvetle ısırdığında, kadının kızması ve iki kat kuvvetle aynısını yapması gerekir. Yani "nokta"ya "nokta dizisi"yle, "nokta dizisi"ne "çözülen bulut"la karşılık verilir. Eğer kadın çok kızmışsa erkekle bir aşk kavgasına tutuşması gerekir.

Böyle bir durumda kadının, âşığını saçlarından kavrayarak kafasını aşağı eğmesi ve alt dudağını öpmesi gerekir; ve bunların sonunda da zevkten kendinden geçmiş bir halde gözlerini kapatması ve erkeği değişik yerlerinden ısırması gerekir. Gündüzleri ve halka açık gezinti yerlerinde bile, kadının âşığı ona, vücudunu mahvettiği yolunda herhangi bir işaret yaparsa kadının bunun karşısında gülümsemesi gerekir.

Sonra erkeği azarlıyormuşçasına yüzünü çevirmesi, erkeğin vücudunda bıraktığı izlere kızgın kızgın bakarak ona bunu göstermesi gerekir. Erkek ve kadının böyle birbirlerinin hoşuna gidecek şekilde davranması, yüz yıl geçse bile aşklarının azalmasını önleyecektir."

Kazançlar ve Kayıplar « Zevk Kadınlarına Dair

Bazen kazanç beklenirken çabaların sonucu kayıp olur. Bu kayıpların nedenleri şunlardır:

Zekâ azlığı.
Fazla aşk.
Fazla gurur.
Fazla kendini beğenmişlik.
Fazla sadelik.
Fazla güven.
Fazla kızgınlık.
Dikkatsizlik.
Cüretkârlık.
Kötü ruhların etkisi.
Tesadüfi şartlar.

Bu kayıpların sonuçları şunlardır:

Bir sonuç olmaksızın yapılan harcama.
Gelecekte elde edilebilecek iyi serveti elde edememe.
Gerçekleşecek kazançların gerçekleşmemesi.
Önceden elde edilmiş kazancın kaybı.
Kötü huylar edinmek.
Herkese sevimsiz davranmak.
Sağlığa gelen zarar.
Saç dökülmesi ve diğer kazalar.

Üç çeşit kazanç vardır: servet kazanmak, dinsel erdem kazancı ve zevk kazancı. Benzer olarak kayıp da üç çeşittir: servet kaybı, dinsel erdem kaybı ve zevk kaybı. Kazanç umulurken başka kazançlar da gelirse bunlara refakat kazançları denir. Bir kazanç belirsiz ise onun bir kazanç olma şüphesine basit bir şüphe denir. İki şeyden birinin olup olmayacağına dair bir şüphe varsa buna karışık şüphe denir. Bir şey yapılıp iki sonuç alınırsa buna iki sonucun birleşimi denir. Eğer aynı hareketten birçok sonuçlar çıkarsa her yönden sonuçlar birleşimi denir.

Yukarıdakilere şöyle örnekler verebiliriz:

Önceden belirtildiği gibi üç çeşit kazanç ve kazanca karşılık olan üç çeşit kayıp vardır.

(a). Bir zevk kadını önemli bir erkekle yaşarken o anda bir servet elde eder ve ayrıca diğer insanlarla tanışır. Böylece gelecekte de servet elde etme şansını kazanır. Herkes tarafından arzulanır olur, buna diğer bir kazançla servet kazancı denir,

(b). Bir erkekle yaşarken bir zevk kadını sadece para alır. Buna diğer bir kazanca eşlik etmeyen servet kazancı denir.

(c). Bir zevk kadını âşığı dışında diğer insanlardan para alırsa sonuçları şimdiki âşığından gelecekteki iyilik şansının kaybı; ona sıkıca bağlı bir erkeğin sevgisini yitirme olasılığı, tümünün nefreti ve aşağı düzeyde biriyle gelecekteki iyiliğini bozabilecek şekilde birleşme olasılığıdır. Bu kazanca, kayıpların eşlik ettiği servet kazancı denir,

(d). Bir zevk kadını şimdi kendisine pahalıya mâl olsa ve kazanç getirmese bile, bir şanssızlığı önlemek için ya da büyük bir kazancı tehdit edecek bir nedeni ortadan kaldırmak için önemli bir erkekle ya da hırslı bir rahiple ilişki kurarsa bu kayba, gelecekte getireceği iyilik kazancına eşlik eden bir servet kaybı denir.

(e). Bir zevk kadını kendisine pahalıya mâl olsa da, görünüşünden gurur duyan ve çok cimri olan bir erkekle ya da başkalarının kalbini kazanmada usta ama nankör bir erkekle, sonunda bir şey kazanamadığı bir ilişkiye girerse bu kayba, kazancın eşlik etmediği servet kaybı denir,

(f). Bir zevk kadını hem yukarıdaki özelliklere sahip olan hem de kralın gözdelerinden olan acımasız ve güçlü bir erkekle, her an bırakılma olasılığı olan ve sonunda hiçbir şey kazanamayacağı bir ilişkiye girerse buna başka kayıpların eşlik ettiği kayıp denir.

Bu yolla dinsel erdemdeki ve zevklerdeki kazançlar ve kayıplar, refakatçi kazançlar ve kayıplar okuyucuya gösterilir ve tümünün farklı birleşimleri yapılabilir.

Şimdi şüphelere geldik, bunlar da üç çeşittir: zenginlik hakkındaki şüpheler, dinsel erdem hakkındaki şüpheler, zevk hakkındaki şüpheler.

Bazı örnekler şunlardır:

(a). Bir zevk kadını bir erkeğin, ona ne kadar para verebileceğinden ya da onun için ne kadar harcayabileceğinden emin değilse buna servet hakkında şüphe denir.

(b). Bir zevk kadını en başta tüm servetini aldığı bir âşığını artık para alamadığı için tamamen bırakmakla doğru davranıp davranmadığı konusunda şüphe duyarsa buna dinsel erdem hakkında şüphe denir,

(c). Bir zevk kadını beğendiği bir âşığı elde edemediğinde ve ailesinin istediği ya da düşük seviyede birinden zevk alacağı konusunda emin olmadığında buna zevk hakkındaki şüphe denir,

(d). Bir zevk kadını güçlü ama aşağı seviyede bir erkek ona kibar davranmadığı için kayba uğrayacağı konusunda şüphe duyarsa buna servet kaybı hakkındaki şüphe denir.

(e). Bir zevk kadım kendisine bağlı bir erkeği hiç önem vermeyerek terk ederse, dinsel erdem kaybedip kaybetmeyeceği, bu ve öteki dünyada (Gerçekleşmemiş arzularıyla ölen bir insanın ruhunun Kutsal Ruh'a değil Manes'in dünyasına gittiği söylenir.) onun mutsuzluğuna neden olacağı konusunda şüpheli ise bu şüpheye dinsel erdem kaybı hakkındaki şüphe denir.

(f). Bir zevk kadını konuşarak ve aşkını belirterek sevgisini kaybedebileceği ve böylece isteğini gerçekleştiremeyeceğinden şüpheli ise buna zevk kaybı hakkındaki şüphe denir.

Böylece şüpheler hakkındaki görüşler sona ermiş olur.

KARIŞIK ŞÜPHELER

(a). Huyu bilinmeyen ve bir âşık veya otorite sahibi birisince tanıtılmış bir yabancıyla ilişki ya da birleşme, kayba ya da kazanca neden olabilir. Bu yüzden buna servet kaybı ve kazancı hakkındaki karışık şüphe denir.

(b). Bir zevk kadını, bir arkadaşı rica ettiğinde, bilge bir Brahmanla, bir din öğrencisiyle, kendisini dine adamış birisiyle ya da ona âşık bir münzeviyle veya ölecek olan biriyle acıdığı için ilişkiye girmek zorunda kalırsa, bunu yaparak dinsel erdem kazancı ya da kaybı elde edebilir. Bu yüzden buna dinsel yarar kazancı ve kaybı hakkındaki karışık şüphe denir.

(c). Eğer bir zevk kadını bir erkeğe, sadece başkalarının söylediklerine (yani dedikodulara) dayanarak iyi niteliklere sahip olup olmadığı konusunu araştırmadan giderse erkeğin iyi ya da kötülüğüyle orantılı olarak zevk kazanabilir ya da kaybedebilir.

Bu yüzden buna zevk kaybı ve kazancı hakkındaki karışık şüphe denir.

Uddalika iki tarafta da kazanç ve kayıpları şöyle açıklamıştır:

(a). Eğer bir âşıkla yaşarken, zevk kadını ondan hem zevk hem de para alırsa buna iki taraflı kazanç denir.

(b). Bir zevk kadını bir kâr sağlamadan, bir âşıkla kendi cebinden yaşar ve âşık önceden verdiklerini ondan geri alırsa buna iki taraflı kayıp denir.

(c). Bir zevk kadını yeni tanıştığı birisinin ona bağlanacağından, dahası bağlandığında ona bir şey vereceğinden emin değilse buna kazanç hakkındaki iki taraflı şüphe denir.

(d). Bir zevk kadını masrafları kendi cebinden karşılayıp, barıştığı eski bir düşmanın kin güttüğünden dolayı ona zarar vereceğinden şüphe duyuyorsa ya da geçmişte bağlanarak ona verdiği şeyleri kızgınlıkla geri alacağından şüpheliyse buna kayıp hakkında iki taraflı şüphe denir.

Babravya iki taraflı kazanç ve kayıpları şöyle tanımlamıştır:

(a). Bir zevk kadını görmeye gittiği bir erkekten para alırsa ve ayrıca görmeye gidemediği bir erkekten de para alabilirse, buna iki taraflı kazanç denir,

(b). Bir zevk kadını bir erkeği görmeye gittiğinde aldığından daha fazla para harcamak zorunda bırakılırsa ve onu görmeye gitmemesi durumunda kaçınılmaz ve zorunlu olacak olan kayıp riskini göze alıyorsa buna iki taraflı kayıp denir,

(c). Bir zevk kadını belirli bir erkeği görmeye gittiğinde, harcama yapmak zorunda kalmaksızın erkeğin ona bir şey vereceğinden veya bu erkeği görmezliğe geldiğinde başka bir erkeğin ona bir şey vereceğinden emin değilse buna kazanç hakkındaki iki taraflı şüphe denir,

(d). Bir zevk kadını masrafları kendisi karşılayarak eski bir düşmanı görmeye gittiğinde ona vermiş olduklarını geri alabileceğinden ya da onu görmeye gitmezse başına bir felaket gelmesine neden olabileceğinden şüpheliyse buna kayıp hakkında iki taraflı şüphe denir.

Yukarıdakileri birleştirerek altı çeşit sonuç elde edebiliriz:

(a). Bir tarafta kazanç, diğer tarafta kayıp,
(b). Bir tarafta kazanç, diğerinde kazanç hakkında şüphe,
(c). Bir tarafta kazanç, diğerinde kayıp hakkında şüphe,
(d). Bir tarafta kayıp, diğerinde kazanç hakkında şüphe,
(e). Bir tarafta kazanç şüphesi, diğerinde kayıp şüphesi,
(f). Bir tarafta kazanç şüphesi, diğerinde kayıp şüphesi.

Bir zevk kadını yukarıdakileri dikkate aldıktan ve arkadaşlarına danıştıktan sonra, kazanç ve çok büyük bir kazanç şansı ele geçirmek ve herhangi büyük bir felaketi savuşturmak için çabalamalıdır. Dinsel erdem ve zevkte de servette olduğu gibi farklı bileşimler oluşturmalı ve sonra yeni birleşimler oluşturmak için hepsini birbirleriyle birleştirmelidir.

Bir zevk kadını erkeklerle arkadaşlık ederse, her birinin ona zevk kadar para da vermesini sağlamalıdır. Annesinin bahar festivalleri gibi belirli zamanlarda, kızının, arzularını yerine getiren erkekle birlikte olacağını duyurmasını sağlar.

Genç erkekler beğenerek ona yaklaştığında, onlardan ne elde edebileceğini düşünmelidir.

Tüm taraflarda kayıp ve kazanç birleşimleri şunlardır; bir tarafta kazanç, diğerlerinde kayıp; bir tarafta kayıp, diğerinde kazanç; tüm taraflarda kazanç, tüm taraflarda kayıp.

Bir zevk kadını ayrıca zenginlik, dinsel erdem ve zevk hakkındaki kazanç ve kayıp şüphelerini de dikkate almalıdır.

Böylece kazanç ve kayıp, refakatçi kayıp ve kazançlar ve şüpheler tamamlanmış oluyor.

Farklı zevk kadını çeşitleri şöyledir:

Zevk kadını çalıştıran.
Bir hizmetçi.
İffetsiz bir kadın.
Dansçı bir kız.
Bir kadın zanaatkar.
Ailesini terk etmiş bir kadın.
Güzelliğiyle geçinen bir kadın.
Ve son olarak sıradan bir zevk kadını.

Yukarıdaki değişik türden zevk kadınları değişik türden erkekler tanırlar. Onlardan para almanın, mutlu etmenin, kendilerini kurtarmanın ve tekrar birleşmenin yollarını bilmelidirler. Belirli kazançları ve kayıpları, refakatçi kazanç ve kayıpları, birçok durumdan oluşan şüpheleri de dikkate almalıdırlar.

Böylece zevk kadınlarının dikkate almaları gerekenler son bulur.

Konuya ilişkin olarak iki özlü söz vardır: "Kadınlar para isterken erkekler zevk isterler. Bu yüzden servet kazanmaya değinen bu bölüm öğrenilmelidir."

"Aşk arayan kadınlar ve para isteyen kadınlar vardır. İlki için gerekli yollar bu eserin ilk bölümlerinde belirtilirken, zevk kadınları için para kazanma yolları bu bölümde açıklanmıştır."

Arzu Uyandırma Yolları « Cezbetmeye Dair

Eğer bir erkek bir Kastini, yani fil kadını tatmin edemezse, tutkusunu uyandırmak için birçok yola başvurur. En başta eli ya da parmaklarıyla yenisini ovmalı ve kadın uyarılana veya zevk alana kadar cinsel ilişkiye girmemelidir. Bu bir kadını uyarma yoludur.

Ya da belirli Apadrayavlardan yani yoniye uyması için üstüne veya çevresine yerleştirilerek lingamın uzunluğunu ya da kalınlığını arttıracak şeylerden yararlanmalıdır. Babravya'ya göre, bu Apadravyalar altın, gümüş, bakır, demir, fildişi, bufalo boynuzu, farklı çeşitte odun, kalay veya kurşundan yapılmış, yumuşak, soğuk, cinsel gücü arttırıcı ve amaca uygun olmalıdır. Bununla birlikte Vatsyayana, bunların her bireyin doğal beğenisine göre olması gerektiğini söyler.

Apadravya çeşitleri şunlardır:

(1). "Kolluk" (Yalaya), lingamla aynı büyüklükte ve yüzeyi küreciklerle kaplı olmalıdır.

(2). "İkili" (Sanghati), iki kolluktan oluşur.

(3). "Bilezik" (Çudaka), lingam istenilen boyuta gelene kadar iki ya da daha fazla kolluğu birleştirerek elde edilir.

(4). "Tek bilezik" lingamın büyüklüğü göz önünde bulundurularak çevresine tek bir tel sarılmasıyla elde edilir.

(5). Kantuka ya da Talaka iki ucu açık, ortasından delik geçen, dışı pürüzlü ve yumuşak küreciklerle kaplanmış ve yoninin yan yüzeylerine uygun yapılmış, bele bağlanan bir borudur.

Böyle bir şey bulunamadığında, fılelmasından ya da su kabağının boru biçimindeki sapından ya da yağ ve bitki özleriyle yumuşatılmış bir kamış bele iple bağlanarak ya da yumuşak tahta parçaları dizisiyle bağlanmış olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki şeyler lingam ile ya da lingamın yerine kullanılabilir.

Güney ülkelerindeki insanlar gerçek cinsel zevkin lingam delinmeden alınmayacağını söylerler. Bu yüzden bir bebeğin küpe için kulak memesini deler gibi lingamı delerler.

Genç bir erkek lingamını deldiğinde, keskin bir aletle delmelidir. Sonra kan akmaya devam ettikçe suya tutmalıdır. Acı da verse, deliği temizlemek için geceleyin cinsel ilişkide bulunmalıdır. Bundan sonra deliği kaynatılmış özlerle yıkamaya devam etmeli ve içine küçük kamış parçaları ve wrightia antidysenterica koyarak boyunu büyütmelidir. Böylece yavaş yavaş lingamın ağzı büyütülür. Balla karıştırılmış meyan kökü ile de yıkanabilir. Deliğin genişliği simapatra bitkisinin meyve saplarıyla da büyütülebilir. Delik ayrıca çok az yağla da sıvanmalıdır.

Bir erkek lingamındaki deliğe birçok çeşitte Apadravya koyabilir. Örneğin "yuvarlak", "bir tarafı yuvarlak", "tahta havan", "çiçek", "kolluk", "balıkçıl kemiği", "fil kamçısı", "sekiz top birlikte", "bir tutam saç", "dört yolun kesiştiği yer" ile biçimleri ve kullanma alanlarına göre isimlendirilmiş benzeri şeyler. Tüm bu Apadravyalar gerektiği şekilde dışarı takılmalıdır.

Şimdi lingamı büyütme yollarından bahsedilecektir.

Bir erkek lingamını büyütmek isterse, ağaçlarda yaşayan bazı böceklerin kıllarıyla ovmalıdır. On gece boyunca yağla ovduktan sonra tekrar kıllarla ovmalıdır. Bu yapılmaya devam edilirse lingamda bir şişme meydana gelecektir. Daha sonra bir karyolaya yatarak bir delikten lingamın yataktan aşağı sarkması sağlanmalıdır. Bundan sonra soğuk karışımlarla lingamdaki şişliğin acısı alınmalıdır. "Suka" denen ve Dravida ülkesi insanları tarafından uygulanan yöntemle şişlik ömür boyu sürer.

Eğer lingama physalis fexuosa bitkisi, shavara- kandaka bitkisi, jalasuka bitkisi, patlıcan çiçeği, dişi bufalo yağı, hastricharma bitkisi ve vajrararsa bitkisinin suyu sürülürse bir aylık şişlik elde edilir.

Yukarıdakilerin yanı sıra kaynatılmış yağ sürerek yukarıdaki etki altı ay boyunca sürdürülür.

Lingamın genişletilmesi, uygun ateşte pomegranite, salatalık çekirdeği, valuka bitkisi, hastricharma bitkisi ve patlıcan suyu ile kaynatılmış yağ ile ovarak ya da nemlendirerek de sağlanır.

Ayrıca deneyimli ve güvenilir kişilerden diğer yollar da öğrenilebilir.

Çeşitli deneyler ve tarifler şöyledir:

(a). Eğer bir erkek milk hedge bitkisi ve kantaka bitkisi tozunu maymun dışkısı ve lanjalika bitkisinin toz haline getirilmiş köküyle karıştırır ve karışımı bir kadına atarsa, kadın bir daha başkasını sevmeyecektir.

(b). Eğer bir erkek cassia fistula ve eugenia jambolana meyvelerinin suyunu, soma bitkisi, vernonia anthelmintica, eclipta prostata ve lolopajihirkanın tozuyla karıştırarak koyulatır ve kadının yenisine sürerse, kadına olan aşkı cinsel birleşmeden sonra kaybolur.

(c). Eğer bir erkek, gopalika bitkisi, banupadika bitkisi ve sarı horoz ibiğinin çiçeği tozuyla karıştırılmış dişi bufalo sütünde banyo yapmış bir kadınla ilişkiye girerse aynı etki görülür,

(d). Nauclea cadamba, hog plum, eugenia jambolana çiçeklerinden yapılma bir merhem bir kadın tarafından kullanılırsa kadının artık kocasının hoşuna gitmemesi sağlanmış olur.

(e). Bir kadın yukarıdaki çiçeklerden yapılma kolyeler taktığında da aynı sonuç görülür,

(f). Asteracantha longifolio meyvesinden yapılma merhem Hastini yani fil kadının yonisinin bir geceliğine daralmasını sağlar.

(g). Nelumbrium speciosum, mavi nilüfer ve physalis flexuosa bitkisi tozlarının manda yağı ve balla karışımından elde edilen merhem Mrigi yani geyik kadının yenisini genişletecektir,

(h). Milk hedge bitkisi, soma bitkisi, calotropis gigantea'nın sütlü suyuna ve veronia anthelmintica meyvesinin suyuna batırılmış emblica myrabalons meyvesinden yapılma merhem saçı beyazlatır,

(ı). Madayantaka bitkisi, sarı horoz ibiği çiçeği, anjanika bitkisi, clitoria ternateea ve shlakshnaparni bitkisi köklerinin suyu losyon olarak kullanılınca saçı uzatırlar.

(i). Yukarıdaki kökleri yağda kaynatarak yapılan bir merhem, sürüldüğünde saçı siyah yapıp, dökülen saçı da yavaş yavaş yerine getirtecektir,

(j). Beyaz bir atın erbezinin terinde yedi kere bekletilen lak kırmızı bir dudağa sürülürse dudak beyaz olacaktır.

(k). Dudakların rengi madayantika ve (1) şıkkındaki bitkilerle tekrar kazanılabilir.

(l). Bir kadın bir erkeğin, bahupadika bitkisi, tabernamontana coronaria, costus speciosus ya da arabicus, pinus deodora, euphorbia antiquorum, vajra ve kantaka bitkilerinin suyuyla kaplanmış bir kamış düdüğü çaldığını duyarsa onun kölesi olur.

(m). Eğer alıç ağacının meyvesiyle (Dathura) yemek yenirse sarhoş olunur.

(n). Eğer suya, yağ ve kuşa otu dışında herhangi bir otun külü karıştırılsa rengi süt rengine dönüşür.

(o). Sarı beliler, hog plum, shrawana bitkisi ve priyangu bitkilerinin hepsi ezilip demir çanaklara sürülürse tüm çanaklar kırmızı olur. (ö). Bir lamba, shrawana ve priyangu bitkilerinden çıkarılmış yağla temizlenip, kumaştan ve ölü yılan derisinden yapılma fitili yakılıp yanına uzun tahta parçaları konunca, bu tahta parçaları birçok yılanı hatırlatır.

(p). Beyaz yavrusu olan beyaz bir ineğin sütünü içmek uğur getirir, ün yaratır ve yaşamı korur,

(r). Saygıdeğer Brahmanların çok yatıştırıcı olan duaları da aynı sonucu verir.

Konu hakkında bazı özlü sözler vardır:

"Eski yazarların metinlerini okuyup, orada anlatılan zevk yollarını izleyerek birkaç kelimeyle 'Aşk Bilimi'ni yazdım."

"Bu bilimin gerçek prensiplerini bilen kişi, Darma, Arta, Kama'ya ve başkalarının öğretilerine önem verdiği kadar kendi deneyimlerine de önem verir. Bu eserde, aşk bilimi hatalarını bir yazar olarak belirttikten hemen sonra dikkatlice eleştirdim ve yasakladım."

"Bir harekete, salt bilim tarafından onaylanması gibi basit bir neden yüzünden hoşgörüyle bakılmamalıdır. Bilimin içerdiği kuralların belirli durumlar için geçerli olduğu hatırlanmalıdır. Kama Sutra, Babravya ve diğer eski yazarların eserlerini okuyup, söyledikleri kuralları tekrar düşünerek, Kutsal Kitabın eniklerine uygun olarak ve dünyanın yararına, Vatsyayana tarafından, yaşamını din öğrencisi olarak sürdürürken ve tamamen Tanrıça'yı düşünerek oluşturulmuştur."

"Kısaca, zeki ve sağgörülü, Darma ve Arta ve ayrıca Kama'ya kulak veren bir kişi, tutkularının esiri olmaksızın yapacağı her işte başarılı olur."