Kamasutra hakkında herşey

Süsler ve İlaçlar « Cezbetmeye Dair

Bir kişi arzularının amacına yukarıda anlatılan yollarla ulaşamazsa, başkalarını kendine çekmenin diğer yollarına başvurmalıdır.

Güzel görünüş, iyi nitelikler, gençlik ve açık görüşlülük insanı başkalarının gözünde en kabul edilir yapan en doğal ve en temel yollardır. Bunların yokluğunda bir erkek ya da kadın yapay yollara ya da sanata ve işe yarayabilecek şu tariflere başvurmalıdır:

(a). Tabernamontana coranaria, costus speciosus ya da arabicus ve flacourtia cataphractadan yapılma bir merhem süs kremi olarak kullanılabilir,

(b). Yukarıdaki bitkilerden ince bir pudra yapıp, lamba fitiline sürülürse, göz taşı yağıyla yakılınca oluşan siyah tozlar yani kandil isi kirpiklere sürülerek kişinin güzel görülmesi sağlanır,

(c). Hogweed yağı, echites putescens, sarina bitkisi, sarı horoz ibiği çiçeği ve nymphoe yaprağı vücuda sürüldüğünde aynı etkiyi yapar,

(d). Aynı bitkilerden elde edilen siyah tozlar benzer etki yapar.

(e). Bir erkek Nelumbrium speciosum, mavi nilüfer ve mesna roxburghii pudrasını, manda yağı ve balla yerse başkalarının gözünde güzelleşir,

(f). Yukarıdaki şeyler, tabarmontana coronaria ve xanthochymus pictorious ile birlikte merhem olarak kullanıldığında da aynı sonuçları verir,

(g). Bir tavuskuşu ya da sırtlan kemiği altınla kaplanarak sağ ele bağlanırsa bir erkeği diğerlerinin gözünde güzel yapar.

(h). Aynı şekilde, iğde çekirdeğinden ya da sedefli deniz kabuğundan yapılma bir boncuk, Atarvana Veda'da bahsedilen büyülerle ya da büyü biliminde çok becerikli olan kişilerce büyülenmiş ve ele bağlanmışsa, yukarıdaki aynı sonucu doğurur,

(ı). Bir hizmetçi buluğ çağına geldiğinde, efendisi onu kapalı tutmalıdır. İnzivada olduğundan ve ona yaklaşmanın zorluğundan dolayı erkekler onu ateşli bir biçimde arzularlar, efendisi de onu mutluluk ve zenginlik getirecek birine vermelidir.

Bu insanı diğerlerinin gözünde güzel yapmanın bir yoludur.

Aynı şekilde bir zevk kadınının kızı buluğ çağına geldiğinde anne, kızıyla aynı yaş, konum ve bilgideki birçok genci toplayıp, onlara kızını belirli bir çeşit armağanı verecek kişiyle evlendireceğini söyler. Bundan sonra kız olabildiği kadar çok inzivada tutulmalıdır. Anne kızını istediği armağanları veren erkekle evlendirmelidir. Anne erkekten beklediklerini alamazsa, kendisine ait bazı şeyleri damat tarafından verilmiş gibi göstermelidir.

Ya da anne kızının erkekle gizli olarak evlenmesine izin verebilir. Tüm olaydan habersizmiş de sonradan öğrenmiş gibi görünebilir. Evliliği sonradan onaylar.

Kız da kendisini annesinin tanımadığı zengin kişilere çekici kılmalı ve onları kendisine bağlamalıdır. Bu amaç için şarkı söylemeyi öğrenirken, müzik çalman yerlerde ve diğer insanların evlerinde onlarla tanışmalıdır. Daha sonra bir kız arkadaş ya da bir hizmetçi aracılığıyla annesinden en iyi anlaşabileceği erkekle evlenmesine izin vermesini ister.

Bir zevk kadınının kızı bir erkeğe verildiğinde, evlilik bağları bir yıl boyunca izlenmelidir. Sonra kızın istediğini yapmasına izin verilir. Ama yılın sonunda bile, başka bir şey ayarlanmış da olsa, arada sırada ilk kocası tarafından davet edilirse, o anki kazancı bir tarafa bırakıp geceyi geçirmeye erkeğe gitmelidir.

Zevk kadınlarındaki bu geçici evlilik, güzelliklerini artırma ve değerlenme yoludur. Zevk kadınları hakkında söylenenlerin, çeşitli yararlar sağlamak için kızlarını başkalarına vermesi gereken dansçı kadınlar için de geçerli olduğu bilinmelidir.

Böylece başkalarının gözüne güzel görünme yolları sona ermiş olur.

(a). Eğer bir erkek lingamım beyaz ardıç, sivri biber ve kara biber tozları karışımı ve balla sıvadıktan sonra bir kadınla yatarsa kadını hükmü altına alır.

(b). Varodbhranta bitkisinin yaprağı, yakılmaya götürülen insan ölüsüne atılan çiçekler, tavuskuşu kemiği tozu ve jiwanjiva kuşu tozu karışımı aynı etkiyi yaratır.

(c). Doğal bir biçimde ölmüş bir çaylaktan kalanlar toz yapılıp, cowach ve balla karıştırılınca aynı etkiyi yapar.

(d). Emblica myrabolans bitkisinden yapılma bir merhemle sıvanmak, bir kadını hükmü altına alma gücüne sahiptir.

(e). Eğer bir erkek, vajnasunhi bitkisinin filizlerini küçük parçalara doğrayıp, onları kırmızı arsenik ve sülfür karışımına batırdıktan sonra yedi kere kurutur ve bu tozu balla karıştırıp lingamına sürerse, cinsel birleşmeden sonra kadını kendisine bağlar. Bu filizleri geceleri yaktığında dumanın ardında sarı bir ay görürse de her kadınla başarılı olacaktır. Ya da eğer aynı filiz tozlarını, maymun dışkısıyla bir bakirenin üstüne atarsa, bakire başka hiç kimseyle evlenemez.

(f). Arris kökü parçalarının mango yağıyla kaplanıp, altı ay boyunca sisu ağacının gövdesinden yapılmış bir deliğe konduktan sonra dışarı çıkarılıp, bundan bir merhem yapılıp lingama sürülmesinin, bu kadınları itaat ettirme yolu olduğu söylenir,

(g). Eğer bir deve kemiği eclipta prostata bitkisinden yapılma suya batırılıp yakılırsa ve küllerinden çıkan siyah tozlar yine deve kemiğinden yapılma bir kutuya konarak rastık taşı ile yine deve kemiğinden yapılma bir kalemle kirpiklere sürüldüğünde, tozun çok saf ve gözler için sağlıklı olduğu söylenir. Kullanana insanların itaatini sağlar. Aynı etki şahin, akbaba ve tavuskuşu kemiğinden yapılma siyah tozla da elde edilebilir.

Böylece birinin itââat etmesini sağlama yolları sona ermiş olur.

Cinsel gücü artırma yolları şöyledir:

(a). Bir erkek şeker, uchchata bitkisi kökü, biber chabası ve meyan kökü karıştırılmış süt içerek cinsel güç elde eder.

(b). İçinde bir koçun ya da keçinin erbezi kaynatılmış, şekerle karıştırılmış süt içmek de güç verir,

(c). Hedysarum gangeticum, kuili ve kşrika bitkilerinin suyunu sütle karıştırılmış olarak içmek de aynı sonucu yaratır.

(d). Sarseviera roxburghiana tohumlarıyla birlikte sivri biber tohumları ve hedysarum gangeticum bitkisi beraber karıştırılarak sütle birlikte aynı sonucu yaratır.

(e). Eski yazarlara göre, eğer bir erkek trapa bispinosa, kasurika, tuscan yasemini ve meyan kökünün tohumlarını ya da köklerini kşirakapoli (bir çeşit soğan) ile ezerse ve tozu, şeker ve kaynamış tereyağı ile karıştırılmış süte ekleyip tüm karışımı uygun ateşte buharlaştırıp kalanı içerse, sayısız kadınla beraber olabilecektir,

(f). Aynı şekilde, eğer bir erkek, serçe yumurtalaoyla pirinç karıştırıp bunu sütte kaynatarak, kaynatılmış tereyağı ve bal eklerse ve gerektiği kadar içerse aynı etkiyi yaratacaktır,

(g). Eğer bir erkek, susam çekirdeğinin kabuğunu alıp, serçe yumurtasına batırırsa ve sonra sütte kaynatıp, trapa bispinosa ve kasurika bitkisinin meyveleri, şeker ve kaynamış tereyağıyla karıştırıp, buğday ve fasulye ununa ekleyerek içerse birçok kadınla beraber olabileceği söylenir,

(h). Eğer kaynatılmış tereyağı, bal, şeker ve meyan kökü, rezene bitkisinin suyu ve süt eşit miktarda karıştırılırsa, bu nektar gibi bileşimin kutsal ve cinsel gücü arttırıcı, yaşam koruyucu ve tatmasının güzel olduğu söylenir.

(ı). Asparagus racemosus ve shvadaushtra bitkisini ezilmiş premne spinosa meyveleriyle birlikte suda haşlamanın ve içmenin aynı etkiyi yarattığı söylenir,

(i). Asparagus racemosus, shvadustra bitkisi, guduchi bitkisi, sivri biber ve meyan kökünün süt, bal ve kaynatılmış tereyağında kaynatılmasından elde edilen sıvıyı içmenin aynı etkiyi yaptığı söylenir,

(j). Bahar sabahları kaynatılmış manda yağı içmenin sağlığa ve güce yararlı, tadının da güzel olduğu söylenir.

(k). Eğer şvadustra tohumu ve arpa çiçeği tozu eşit miktarda karıştırılıp bir miktarı her sabah kalkarken yenirse, önceki tariflerin etkisini gösterir. Konu hakkında şöyle özlü sözler vardır: "Aşkı ve cinsel gücü arttırma yolları bitkisel ilaçlar biliminden, büyü sanatlarında bilgili birisinden ve güvenilir akrabalardan öğrenilir. Yalnız bunların vücuda zarar verenlerinden, hayvanların ölümüne yol açanlarından ve düşük şeyler yapılmasına sebep olanlarından uzak durulması gerekir. Bu yollardan kutsal olanlarına, iyi bilinenlerine ve Brahmanlar ve dostlarca uygun bulunanlarına başvurulmalıdır."

Sanat ve Bilimlere Dair « Vatsyayana Sutra

Kişinin Darma ve Arta'nın içerdiği sanat ve bilimlerin yanısıra, Kama Sutra'yı ve gösterdiği sanat ve bilimleri de öğrenmesi gerekir. Her genç bakire kızın, evlenmeden önce sanat ve bilimleriyle Kama Sutra'yı öğrenmesi gerekir. Evlendikten sonra da kocasının rızasıyla öğrenmeyi sürdürebilir.

Bazı bilgili insanlar bu noktaya itiraz ederler ve derler ki, "Hiçbir bilimi öğrenmelerine izin verilmeyen kadınların, Kama Sutra'yı da öğrenmemesi gerekir."

Ancak Vatsyayana'ya göre bu itiraz, kadınlar Kama Şastra'dan ya da Kama'nın kendisinden türetilmiş olan Kama Sutra'nın uygulanmasını zaten bildiklerinden dolayı geçerliliğini yitirmiştir. Üstelik, bir bilimi uygulamayı herkes bilse de, o bilimin temellendiği kural ve yasaları yalnızca birkaç kişinin bilmesi sadece burada değil, birçok şeyde de geçerlidir.

Böylece Yadnikalar yani adak adayanlar, gramer konusunda cahil olsalar da farklı tanrıçalara hitap ettiklerinde uygun sözcükleri kullanırlar. Ama bu sözcüklerin art arda nasıl dizildiğini bilmezler. Aynı şekilde astroloji biliminden haberdar olmayan kişiler astrolojiyle belirlenmiş uğurlu günlerde gerekenleri yaparlar.

Benzer bir şekilde, at ve fil sürücüleri hayvan eğitme biliminden habersiz olarak yalnızca pratikleriyle bu hayvanları eğitirler. Ve aynı şekilde uzak eyaletlerin halkları, krallığın yasalarına alışkanlıktan, yalnızca başlarında bir kral olduğundan başka neden gerekmeksizin kralın eniklerine uyarlar.

Prens ve rahip kızı olan bazı kadınlar ile genel kadınların Kama Şastra'da gerçekten hünerli olduklarını deneyimimizden biliyoruz.

Bu yüzden, bir kadının Kama Şastra'yı, en azından bir kısmını, güvenilir bir arkadaşıyla çalışarak öğrenmesi gerekir. Kama Şastra'nın bir kısmını oluşturan altmış dört sanatı tek başına çalışması gerekir. Hocasının şu kişilerden birisi olması gerekir: Bir dadının kendisiyle birlikte büyümüş ve evlenmiş kızı evlenmiş olmak koşulu tüm hocalar için geçerlidir ya da her konuda güvenilebilecek bir kız arkadaş ya da teyzesi ya da yaşlı bir hizmetçi ya da eskiden aileyle yaşamış bir kadın dilenci ya da her zaman için güvenilir olan kendi kız kardeşi.

Aşağıdakiler Kama Sutra'yla birlikte öğrenilmesi gereken sanatlardır:

1. Şarkı söyleme.
2. Müzik aletleri çalma.
3. Dans etme.
4. Dans ederken şarkı söyleyip müzik aleti çalabilme.
5. Yazma ve resim yapma.
6. Dövme yapma.
7. Bir putu pirinç ve çiçekle donatmak ve süslemek.
8. Çiçek yataklarını ve topraktaki çiçekleri yaymak ve düzenlemek.
9. Diş, giysi, saç, tırnak ve vücut boyama, üstüne resim yapma.
10. Vitray yapma.
11. Yatak yapma ve uzanmak için halı ve minderleri yayma sanatı.
12. Su ile dolu cam müzik kaplarını çalma.
13. Su kemerlerinde, sarnıçlarda ve su depolarında su saklama ve biriktirme.
14. Resim yapma, süsleme ve bezeme.
15. Kolyeleri, çelenkleri, başa takılan gül çelenklerini hazırlama.
16. Turban ve başa takılan çelenkleri bağlama ve çiçeklerden taç ve tepe düğümleri yapma.
17. Gösteriler yapma. Oyun oynama.
18. Kulak süsleri yapma sanatı.
19. Parfüm ve koku hazırlama sanatı.
20. Mücevherlerin, süslerin ve giysideki süsün uygun düzenlenmesi.
21. Sihir ya da büyü.
22. Becerilerde el çabukluğu.
23. Yemek pişirme ve aşçılık gibi mutfak sanatı.
24. Uygun tat ve renkte limonatalar, şerbetler, mayhoş içkiler ve alkollü özler yapma.
25. Terzilik işleri ve dikiş dikme.
26. İplik ve bükülmüş iplikle papağan, çiçek, sorguç, püskül, salkım, kabartma, topuz vs. yapma.
27. Bilmeceleri, muammaları, örtülü konuşmaları, sözlü bulmacaları ve karışık soruları çözme.
28. Söz tekrarlamaktan oluşan, birisi bitirir bitirmez diğerinin, son konuşmacının sözünün son harfiyle başlayan başka bir söz söylemek zorunda olduğu bir oyun. (Söyleyemeyen kaybeder ve bir tür ceza ödemek zorunda bırakılır.)
29. Taklit ya da benzetme sanatı.
30. Tilavetle ve belirli bir makamla okuma.
31. Söylenmesi zor cümleleri öğrenme. En çok kadınlar ve çocuklar tarafından oynanır. Zor bir cümlenin verilmesiyle başlanır. Hızla tekrar edildiğinde çoğu zaman sözcüklerin yeri değişir ve kötü anlama gelir.
32. Kılıç, tek sopa, dörtte bir değnek, yay ve okla çalışma.
33. Sonuçları söze dökmek, akıl yürütme ve anlama.
34. Marangozluk.
35. Mimari yani bina yapma sanatı.
36. Altın ve gümüş paralar, mücevherler ve kıymetli taşlar hakkında bilgi.
37. Kimya ve mineraloji.
38. Mücevherleri, kıymetli taşları ve boncukları boyama.
39. Madenler ve ocaklar hakkında bilgi.
40. Bahçıvanlık; ağaç ve bitki yetiştirmeyi, hastalıklarını ve yaşlarını belirlemeyi bilme.
41. Horoz, bıldırcın ve koç döğüştürme sanatı.
42. Papağanlara ve sığırcık kuşlarına konuşmayı öğretme sanatı.
43. Vücuda kokulu merhemler sürme, yağlar ve parfümlerle saça şekil verme ve saç örme sanatı.
44. Şifreyle yazılanı anlama ve ilginç biçimlerde yazma sanatı.
45. Sözcük yapılarını değiştirerek konuşma sanatı. (Çeşitli biçimlen vardır. Sözcükleri baştan sona söyleyenler olduğu gibi, bazıları da bir sözcüğün her hecesinin arasına gereksiz harfler ekleyerek konuşur.)
46. Dili ve lehçelerini bilme.
47. Çiçek sepeti yapma sanatı.
48. Gizemli diyagramlar düzenleme, büyü ve muska söyleme ve bileklik bağlama sanatı.
49. Bir parçası verilen mısra ya da kıtaları tamamlamak gibi zihinsel egzersizler; ya da değişik şiirlerden gelişigüzel mısralar verildiğinde bütün bir siki anlamlı olarak tamamlamak için bir, iki veya üç satır eklemek; ya da seslileri sessizlerden ayırma veya tamamını bir araya getirme yoluyla bir şiirin düzensizce yazılmış sözcüklerini düzenlemek; ya da işaret ve simgelerle gösterilen tümceleri şike veya düz yazıya dönüştürmek. Daha bir sürü böyle egzersiz vardır.
50. Şiir yazma.
51. Sözlük ve sözcük bilgisine vakıf olma.
52. Kişilerin görünüşlerini değiştirme ve gizleme yollarına vakıf olma.
53. Nesnelerin görünüşlerini değiştirme sanatına vakıf olma; pamuğa ipeksi, kaba ve sıradan şeylere iyi ve güzel görünüm vermek gibi.
54. Değişik kumar oynama yolları.
55. Mantra ve büyü yoluyla, başkalarının mülküne sahip olma sanatı.
56. Gençlik sporlarında ustalık.
57. Toplumun kurallarını ve başkalarına nasıl saygı gösterileceğini ve iltifat yapılacağını bilme.
58. Savaş sanatını, silahları, orduları bilme.
59. Jimnastik bilme.
60. Yüz hatlarından bir insanın karakterini anlama sanatı.
61. Şiirin kurallarına uymayı ve şiir kurmayı bilme.
62. Aritmetik oyunların bilme.
63. Yapay çiçekler yapma.
64. Kilden figürler ve heykeller yapma.

İyi huylu, güzel ve diğer iyi niteliklere sahip ve yukarıdaki sanatlarda da usta olan bir genel kadın, Ganika yani yüksek nitelikli genel kadın adını alır ve erkekler meclisinde şeref konuğu olur. Üstelik, her zaman kraldan saygı görür, bilge insanlarca övülür ve her yerde aranan biri olur; genel bir ilgi görür. Bir kralın kızı, bir rahibin kızı yukardaki sanatları öğrenmişse kendisinin yanı sıra başka binlerce eş söz konusu olsa da kocasının gözdesi olabilir.

Aynı şekilde, bir kadın kocasından ayrılmış ve kötü duruma düşmüşse, yabancı bir ülkede olsa bile, bu sanatlara ilişkin bilgisi aracılığıyla kendisini kolayca geçindirebilir. Bu sanatların yalın bilgisi bile, bu sanatların uygulanması söz konusu olmasa da bir kadını çekici kılar. Bu sanatlarda usta olan, konuşkan ve âşıkane davranma ve söz söyleme sanatını doğrudan bilen bir erkek, onları yalnızca kısa bir süre önce öğrenmiş olsa bile, kadınların kalbini hemen kazanır.

Evlenmeye Dair « Kadını Elde Etme

Bir erkek aynı kasttan bakire bir kızla Kutsal Kitabın emirlerine göre evlendiğinde, böyle bir birleşmenin sonuçları; Darma ve Arta'ya ulaşma, çocuk sahibi olma, akraba ve arkadaş kazanımı ve lekelenmemiş aşktır.

Bu yüzden bir erkek, sevgisini iyi aileden, ana babası hayatta ve kendisinden en az üç yaş daha genç bir kıza yöneltmelidir. Kız saygıdeğer bir aileden, servet sahibi, iyi ilişkileri ve birçok akrabası ve arkadaşı olan birisi olmalıdır. Aynı zamanda güzel, iyi huylu, vücudunda şans işaretleri olan, güzel saçlı, tırnaklı, dişli, kulaklı, gözlü, göğüslü birisi olmalıdır.

Vücudunun bu kısımlarından hiçbiri, olmaları gerektiğinden fazla ya da eksik ya da tamamen noksan olmamalı ve hastalıklı bir bünyenin sorunlarıyla uğraşılmamalıdır. Tabii erkek de bu özellikleri taşımalıdır. Gotakamuka'ya göre önceden başkalarıyla birleşmiş artık bakire olmayan bir kız asla sevilmemelidir. Çünkü böyle bir şey yapmak ayıplanır.

Yukarıda anlatılan tipteki bir kızla evlenebilmek için erkeğin ana babası ve akrabaları gayret sarf etmelidir, ayrıca iki taraftan da arkadaşların yardımları istenebilir. Bu arkadaşlar kızın ana babasının dikkatini kızla evlenmek isteyebilecek diğer erkeklerin şimdiki ve gelecekte olabilecek hatalarına çekmeli ve aynı zamanda arkadaşlarının soyuna ait ve ailevi tüm mükemmelliklerini, özellikle kızın annesi tarafından beğenilecekleri, abartarak övmelidir.

Arkadaşlardan biri kendisini kâhin olarak tanıtarak, tüm şanslı kehanet (İşe başlarken insanın sol tarafından mavi bir karga uçması iyiye kehanet sayılırken, kedi geçmesi kötüye kehanet sayılır. Bu türden birçok kehanet vardır.) ve işaretleri (Erkeklerin sağ, kadınların sol gözünün kayması gibi) gezegenlerin iyi etkisini, güneşin burçlardan birinin etkisine uğur getirecek girişini, erkeğin vücudundaki ümit verici şans izlerini göstererek arkadaşının gelecekteki iyi şansını ve zenginliğini bildirir.

Diğer arkadaşları, erkeğin, onların kızlarından çok daha güzelini alma şansı olduğunu söyleyerek kızın annesinin kıskançlığını arttırmalıdır.

Gotakamuka'ya göre bir kızla ancak şans, işaretler, kehanetler ve başkalarının sözleri (Bir şeye başlamadan önce, sabah erkenden komşunun evine gidip orada aile içindeki ilk konuşmaları duymak ve duyulanların iyi ya da kötü olmasına göre girişilen işin başarı ya da başarısızlığı üstüne bir fikir edinmek bir gelenektir.) olumlu iken evlenilir veya kız ancak böyle durumlarda evlendirilir. Çünkü bir erkek her istediği zamanda evlenemez. Evlenme teklif edildiğinde uyuyan, ağlayan ya da evden çıkan ya da başkasıyla nişanlı olan bir kızla evlenilmemelidir.

Aşağıdaki tipteki kızlardan uzak durulmalıdır:

Saklı tutulmuş biri.
Kötü isimli biri.
Burnu basık biri.
Burun deliği yukarıya dönmüş biri.
Erkek biçimli biri.
Kambur yürüyen biri.
Eğri kalçalı biri.
Çıkık alınlı biri.
Kel kafalı biri.
Saflıktan hoşlanmayan biri.
Gulmadan etkilenmiş biri. (Vücuttaki herhangi bir bezin büyümesi sonucu ortaya çıkan hastalık.)
Herhangi bir şekilde biçimsiz biri.
Ergenliğe tamamen erişmiş biri.
Bir arkadaş.
Genç bir kız kardeş.
Bir Varşakari. (Avuç içleri, ayak tabanları hep terleyen kadın.)

Aynı şekilde, yirmi yedi yıldızın ya da bir ağacın ya da bir nehrin adını almış bir kız değersiz kabul edilir. İsmi "r" ya da "l" ile biten kızlar da böyle sayılır. Yalnız bazı yazarlar, refahın sadece bağlı olunan kızla evlenildiği zaman elde edileceğini, bu yüzden sevilen dışında hiçbir kızla evlenilmemesi gerektiğini söylerler.

Bir kız evlenilebilir yaşa geldiğinde, ana babası onu güzelce giydirip, herkesin kolayca görebileceği yerlere götürürler. Her öğleden sonra, kızı çekici bir tarzda giydirip süsledikten sonra kız arkadaşlarıyla birlikte spor, adak ve evlilik törenlerine yollayarak toplumda üstün duruma gelmenin yolunu göstermelidirler. Çünkü kız bir çeşit maldır. Kızlarıyla evlenmek amacıyla, arkadaşları ve akrabaları eşliğinde gelenleri nazik sözler ve dostluk işaretleriyle karşılamalıdırlar.

Kızı cazibeli giydirerek bir bahaneyle gelenlere gösterirler. Bundan sonra zenginlik zevkine hazırlanmalı, bu amaçla kızlarının evliliği ile ilgili bir karara varacakları bir tarih belirlemelidirler. Misafirler geldiğinde, ana babası kızdan banyo yapıp yemek yemesini ister.

"Her şey zamanında olur" diyerek, isteği büyütmeyip konuyu daha sonra halletmelidirler. Bir erkek, ülkenin geleneğine göre ya da kendi arzusuyla bir kız aldığında Kutsal Kitabın emirleriyle uyumlu olarak dört evlilik çeşidinden birine göre evlenmelidir.

Evlenme kısmı böylece sona erer.

Konu üzerine bazı özlü sözler vardır:

"Özlü sözleri tamamlamak, evlilik ve uğurlu törenler gibi toplumdaki eğlenceler üst seviyedekiler ya da alt seviyedekilerle değil, eşitlerimizle yapılmalıdır. Bir erkek bir kızla evlendikten sonra kıza ve akrabalarına bir hizmetkâr gibi hizmet ederse buna yüksek ilişki denir. Böyle bir ilişki iyi kişiler tarafından yasaklanmıştır. Diğer taraftan, bir erkek akrabalarıyla birlikte karısına hükmederse bu ayıplanacak ilişkiye, bilge kişiler düşük bir ilişki der. Erkek ve kadın karşılıklı zevk verir ve iki tarafın da akrabaları birbirine saygı duyarsa, buna kelimenin tam anlamıyla ilişki denir. Bu yüzden bir erkek ne daha sonra akrabalarına boyun eğmek zorunda kalacağı bir yüksek ilişkiye ne de genel olarak herkesin ayıpladığı düşük bir ilişkiye girişmelidir."