Kamasutra hakkında herşey

Elde Etmeye Dair « Kadını Elde Etme

Bir kız geçtiğimiz kısmın başında anlattığımız gibi aşkını işaret ve hareketlerle ortaya koymaya başlarsa, âşık, çeşitli yol ve araçlarla onu bütünüyle elde etmeye çalışmalıdır. Bu yollar şunlardır:

Bir oyun ya da sporda birlikte yer aldıklarında özellikle kadının elini tutmalıdır. Kadına dokunmalı, kucaklama gibi çeşitli kucaklama biçimlerini ve ikinci bölümde anlatılan diğerlerini uygulamalıdır. Zaman zaman bir ağaç yaprağından kesilmiş bir çift insan figürü göstermek gibi şeyler yapmalıdır.

Su sporları yaparken, kadından uzakta dalarak yakınından çıkmalıdır. Ağaçların yeşillenmeleri ve bu gibi şeyler için artan bir ilgi göstermelidir. Kıza onun yüzünden çektiği acılardan bahsetmelidir. Diğer kadınlara dair gördüğü güzel rüyayı kadına bağlamalıdır. Kastının toplantı ve partilerinde kadının yanına oturup herhangi bir bahaneyle kıza dokunmalıdır.

Ayağını kızın ayağının üstüne koyup, yavaşça parmaklarına teker teker dokunmalı ve tırnaklarının ucuna bastırmalıdır. Eğer bunda başarılı olursa, ayağını eline alıp aynı şeyi tekrar etmelidir. Kız erkeğin ayağını yıkarken parmaklarından birini ayak parmaklarının arasına sıkıştırmalı ve kızdan ne zaman bir şey alıp verse bakışları ve hareketleriyle kızı ne kadar sevdiğini göstermelidir.

Ağzını yıkaması için getirilen suyu kıza sıçratmalı ve tenha bir yerde ya da karanlıkta yalnız kaldıklarında kızla sevişip, kızı hiçbir şekilde üzmeden gerçek düşüncelerini söylemelidir.

Kızla aynı kanape ya da yatağa oturduğunda, kıza "Sana söyleyecek özel bir şeyim var" diyerek, kızı tenha bir yere götürüp, aşkını ona, kelimelerden çok hareketler ve işaretlerle göstermelidir. Kızın kendisine olan duygularını öğrendiğinde, hastaymış gibi yapıp kızın evine gelmesini sağlamalıdır.

Evde elini tutarak gözlerine ve alnına koymalı ve kızdan bir ilaç yapmasını isteme bahanesiyle, şu sözleri söylemelidir: "Bu işi sen yapmalısın, başkası değil." Gitmek istediğinde gitmesine izin vermelidir. Bu arada tekrar gelmesini samimi olarak ister. Bu hastalık düzenini üç gün üç gece sürdürmelidir. Bundan sonra kız sık sık erkeği görmeye gelmeye başladığında uzun muhabbetlere girmelidir. Gotakamuka bu konuda şöyle der: "Bir erkek bir kızı çok fazla da sevse, onu bir sürü konuşma yapmadan kazanamaz."

Sonunda erkek kızı tamamen elde ettiğini gördüğünde, onunla birlikte olmaya başlamalıdır. Akşamları ve karanlıkta kadınların her zamankinden daha az çekingen ve birleşmeye daha arzulu oldukları, erkeklere karşı çıkmadıkları ve yalnızca bu zamanlarda birlikte olunmasına dair sözler sadece laftan ibarettir.

Erkeğin gayretlerini yalnız başına yürütmesi olanaksız olduğunda, kızın bakıcısının kızı ya da kızın güvendiği bir kız arkadaş aracılığıyla kızı, amacını duyurmadan kendine getirtmelidir. Daha sonra yukarda anlatılan şekilde davranmalıdır. Ya da önce kendi hizmetçisini arkadaşlık etmesi için kıza yollamalı, sonra kızı onun vasıtasıyla elde etmelidir.

Son olarak kızın duygularını dinsel törenler, evlilik törenleri, şenlikler, festivaller, tiyatrolar, halka açık toplantılarda ve bu gibi durumlarda gösterdiği tavır ve hareketlerden bilebiliyorsa, kızla yalnız olduklarında birlikte olmaya başlamalıdır. Vatsyayana'nın 'da belirttiği gibi, kadınlar doğru zaman ve yerlerde istendiklerinde âşıklarını reddetmezler.

Mütevazi bir aileden doğmasına rağmen iyi nitelikli ve iyi eğitim görmüş ya da zenginlikten yoksun ve bu yüzden eşitleri tarafından arzulanmayan, ya da ana babasını kaybetmiş ama kendi ailesinin ve kastının kurallarını izleyen bir kız yaşı geldiğinde evlenmek isteyebilir.

Böyle bir kız, zayıflığı yüzünden ve ana babasının rızası olmadığı halde kendisiyle evleneceğini düşündüğü güçlü, yakışıklı ve genç bir erkeği elde etmeye çalışmalıdır. Kız bunu erkeği sık sık görerek ve karşılaşarak, kendisini sevdirecek şeyler yoluyla becermelidir. Kızın annesi de, kızın arkadaşları ve bakıcısının kızı aracılığıyla devamlı karşılaşmalarını sağlamalıdır.

Kız, erkekle tenha yerlerde yalnız kalmaya çalışmalı ve ilgisiz zamanlarda erkeğe çiçekler, fındık ve fındık yaprakları, parfümler vermelidir. Sanatların uygulanmasında, köpüklemede, tırnaklarla çizme ve bastırmadaki becerisini de göstermelidir. Ayrıca erkekle sevdiği konular hakkında konuşarak, bir kızı elde etme ve sevgisini kazanma yollarını tartışmalıdır.

Eski yazarlara göre, kız erkeği çok fazla da sevse, kendisini ona sunmamak ya da ilk girişimde bulunan olmamalıdır. Çünkü onurunu kaybeden bir kız küçük görülmeye ve reddedilmeye layıktır. Erkek onunla birlikte olma isteği gösterdiğinde, erkeğe olumlu yaklaşmalı, onu kucakladığında tavrında hiçbir değişiklik göstermemelidir.

Tüm aşk itiraflarını, bunlardan habersizmiş gibi karşılamalıdır. Öpmeye çalıştığında karşı koymalı; cinsel ilişkide bulunmak istediğinde sadece özel yerlerine dokunmasına izin vermeli ve bunu zorla kabul etmelidir. Erkek tarafından pes ettirilmiş de olsa, kendisini erkeğe rızası varmış gibi teslim etmemeli ve erkeğin birlikte olma çabalarına karşı koymalıdır.

Sadece, gerçekten sevildiğini ve âşığının ona bağlı olduğunu ve fikrini değiştirmeyeceğini bildiğinde kendisini erkeğe teslim etmeli ve derhal evlenmeleri için razı etmelidir. Bekaretini kaybettikten sonra sırdaşlarına bundan bahseder. Böylece bir kızın bir erkeği elde etme çabaları sona erer.

Konu hakkında bir takım özlü sözler vardır:

"Peşinde fazla koşulan bir kız hoşuna giden, kendisine bağlı olacağını düşündüğü biriyle evlenmelidir. Bir kız zenginlik arzusuyla ana babası tarafından damadın görünüşü ya da karakteri göz önüne alınmadan evlendirildiğinde, erkek iyi niteliklere sahip, kızın isteklerine bağlı, etkin, güçlü, sağlıklı ve kıza her çeşit zevki vermeye istekli de olsa, kız asla erkeğe bağlanmaz. (Son birkaç gözlemde çok doğru sözler vardır. Kadın monogam bir hayvandır, sever ama yalnızca tek bir kişiyi. Bir erkeğin de yalnızca kendisim sevdiğini hissetmekten hoşlanır, rakiplere tahammül edemez. Zengin erkeklerin karısı ya da kapatması olan kadınların erkeklerini servetlerinden dolayı sevdikleri genel bir kural olarak kabul edilebilir.) İtaatli ama kendisinin efendisi olan bir koca, fakir ve fazla yakışıklı olmasa da, birçok kadının yakışıklı ve çekici kocasından daha iyidir. Birçok karısı birden olan, zengin kişilerin karıları genelde kocalarına bağlı değildir ve onlara güvenmezler. Yaşamın tüm maddi zevklerine sahip olsalar da, başka erkeklere müracâat ederler. Bayağı, toplumsal konumdan düşmüş ve çok seyahat eden erkek evlenilmeyi hak etmez; birçok karısı ve çocuğu olan ya da kendini spora ve kumara adamış ve karısına sadece istediği zaman gelen bir erkekle de evlenilmez. Kızın tüm âşıkları arasında kızın sevdiği niteliklere sahip olan kişi asıl kocasıdır. Böyle bir koca kızın üstünde gerçek hakimiyeti tadar, çünkü o âşık olduğu kocasıdır."

Eski Aşığa Dönmek « Zevk Kadınlarına Dair

Bir zevk kadını tüm serveti biten âşığını bıraktığında, önceki aşklarından biriyle birleşmeyi düşünebilir. Tekrar zengin olmuşsa ya da halen zengin ve kadına bağlıysa ona dönmelidir. Eğer bu erkek başka bir kadınla yaşıyorsa hareketlerini iyi düşünmelidir.

Böyle bir erkek aşağıdaki altı koşuldan sadece birine uyabilir:

1. İlk kadını kendi isteğiyle bırakıp o zamandan beri başka bir kadını da bırakmış olabilir.
2. İki kadın tarafından da terk edilmiş olabilir.
3. Bir kadını kadın istediği için bırakmış, diğeri tarafından terk edilmiş olabilir.
4. Bir kadını kendi isteğiyle bırakmış diğeriyle yaşıyor olabilir.
5. Bir kadın tarafından terk edilmiş diğerini kendi isteğiyle bırakmış olabilir.
6. Bir kadın tarafından terk edilmiş diğeriyle yaşıyor olabilir.

(1). Eğer erkek iki kadını da kendi isteğiyle bırakmış ise aklının kararsızlığından ve ikisinin de mükemmelliğine ilgisiz olduğu için onunla birlikte yaşanmamalıdır.

(2). İki kadın tarafından da terk edilen erkek eğer ikinci kadın tarafından başka bir erkekten daha fazla para almak için terk edilmiş ise onunla birlikte yaşanmalıdır. Çünkü eğer ilk kadına bağlanmışsa ona, diğer kadına nispet olarak, kibirden ve rekabetten dolayı daha fazla para verecektir. Eğer kadın tarafından fakirliğinden veya cimriliğinden dolayı terk edilmişse onunla birlikte yaşanmaz.

(3). Birini kendi isteğiyle bırakmış diğeri tarafından bırakılmış erkek, kendi isteğiyle bıraktığına dönmeyi ve çok para vermeyi kabul ederse onunla birlikte yaşanmalıdır.

(4). Birini kendi isteğiyle bırakmış ve diğer bir kadınla yaşayan erkek durumunda, (tekrar birleşmek isteyen) bırakılmış kadın, ilk olarak erkeğin onu, diğer kadındaki belirli bir mükemmelliği bulma umuduyla bıraktığını unutmamalıdır.

Bu mükemmelliği bulamadığı zaman, ilk kadına geri dönmek isterse; ona kendisini affettirecek kadar çok para veriyor ve sevgisi halen sürüyorsa, ya da diğer kadında birçok hata bularak ilk kadında olduğundan daha fazla mükemmellikler görerek bu nitelikler için çok para vermeye hazırsa ya da son olarak zayıf bir erkek olduğundan ya da kadınlardan zevk almayı seven bir erkek olduğundan ya da fakir bir kadından hoşlanan ya da birlikte olduğu kadın için hiçbir şey yapmayan bir erkekse kadının bunların doğru olup olmadığını göz önünde bulundurması gerekir.

Tüm bunları olgunca değerlendirdikten sonra duruma göre erkekle yaşamalı ya da yaşamamalıdır.

(5). Bir kadın tarafından terk edilmiş ve diğerini kendi isteğiyle bırakmış erkek durumunda terk eden kadın erkekle tekrar birleşmek isterse ilk olarak kendisi için hâlâ sevgi besleyip beslemediğini ve sonuçta kadın için çok para harcayıp harcamayacağını ya da mükemmel niteliklerinden dolayı başka hiçbir kadından zevk alıp almadığını ya da geçmişte cinsel isteklerini karşılayamadığından dolayı ondan öcünü alıp zarar vermek için geri dönüp dönmediğini ya da önce güven yaratıp sonrada ondan aldığını geri alıp onu yıkmak isteyip istemediğini ya da son olarak onu ilk olarak şimdiki sevgilisinden ayırıp sonra kendisi de bırakmak isteyip istemediğini soruşturmalıdır.

Eğer tüm bunları göz önüne alınca erkeğin niyetlerinin saf ve dürüst olduğu fikrindeyse erkekle tekrar bir araya gelebilir. Ama erkeğin aklında az da olsa kötü niyet varsa ondan kaçınılmalıdır.

(6). Biri tarafından terk edilip başkasıyla yaşayan erkek durumunda eğer erkek kendisini terk edene dönmek için çaba gösteriyorsa zevk kadını hareket etmeden önce iyi düşünmelidir. Diğer kadın erkeği kendisine çekmeye uğraşırken o da erkeği tekrar kazanabilmek için (kendisini sahnenin arkasında tutarak) kendince şu düşüncelerden birine inanarak çabalamalıdır.

1. Haksız olarak ve geçerli bir neden olmaksızın terk edilmiş ve şimdi başka bir kadına gitmiş; bu durumda onu kendine döndürmek için her çeşit çaba harcanmalı.
2. Eğer benimle bir kere muhabbet ederse, diğer kadından ayrılır.
3. Şimdiki âşığımın gururu eski âşığım yüzünden aşağılanacaktır.
4. Zengin olmuş, daha önemli bir mevki sağlamış ve kralın maiyetinde yetkili bir yere sahip.
5. Karısından ayrı.
6. Artık bağımsız.
7. Babası ya da ağabeyinden ayrı yaşıyor.
8. Onunla barışarak şimdiki âşığım yüzünden bana gelemeyen çok zengin bir erkeğe kavuşacağım.
9. Karısı tarafından saygı duyulmadığı için, onu artık karısından ayırabileceğim.
10. Bu erkeğin arkadaşı benden nefret eden rakibemi seviyor. Bu yüzden arkadaşı kadınından ayıracağım.
11. Son olarak, geri gelmesini sağlayarak onu gözden düşüreceğim, böylece kaypaklığını göstereceğim.

Bir zevk kadını eski âşığıyla birleşmeye karar verdiğinde, Pitamardaları ve hizmetçileri, kadının evinden önceki kovulmasının kadının annesinin kötülüğü yüzünden olduğunu; kadının o zaman da erkeği her zamanki kadar sevdiğini ama annesinin isteğine uyma zorunluluğundan dolayı olaya engel olamadığını; şimdiki âşığıyla birleşmekten nefret ettiğini ve ondan hiç hoşlanmadığını söylemelidir.

Ayrıca, kadının ona olan aşkından bahsederek güven yaratmalı ve şimdiye kadar hatırladığı aşkın işaretlerinden bahsetmelidirler. Bu aşk işareti onun tarafından yapılmış bir zevk çeşidini ya da onunla birlikte olurkenki tavrı hatırlatmalıdır.

Bununla eski bir âşıkla birlikte olma yolları sona ermiş olur.

Bir kadın, biri önceden onunla birlikte olmuş diğeri yabancı iki erkekten birisini seçecekse bilgeler birincinin tercih edilmesi fikrindedirler. Önceden bilinen konumu ve karakterinden dolayı, dikkatli incelemeyle kolayca mutlu ve tatmin edilebilir. Ama Vatsyayana'ya göre zenginliğinin çoğunu önceden harcamış olan önceki bir sevgili tekrar çok para veremez ya da vermek istemez. Bu yüzden bir yabancı kadar çok güvenilemez. Bununla birlikte bu genel kurala, erkeklerin farklı doğalarından dolayı bazen uyulmayabilir.

Konu hakkında şöyle özlü sözler vardır:

"Eski bir âşıkla tekrar birleşme, belirli bir kadını belirli bir erkekten ya da belirli bir erkeği belirli bir kadından ayırmak ya da şimdiki âşığı etkilemek için istenebilir."

"Bir erkek bir kadına fazlasıyla bağlıysa diğer erkeklerle ilişki kurmasından korkar, hatalarını görmez ya da farkına varmaz ve onu bırakmasından korkarak kadına bir servet verir."

"Bir zevk kadını kendisine bağlı olan erkekle anlaşabilmeli, onu takmayan erkeği ise hor görmelidir. Eğer bir erkekle yaşarken başka bir erkekten kadına haberci gelirse ya herhangi bir ilişkiyi reddeder ya da ziyaret için bir zaman belirler. Ama onunla yaşayan ve ona bağlı olabilecek erkeği bırakmamalıdır."

"Akıllı bir kadın eski âşığıyla ilişkisini, sadece böyle bir birleşmenin sonucu iyi servet, kazanç, aşk ve dostluk olacaksa yeniler."

Eş Olarak Yaşamak « Zevk Kadınlarına Dair

Bir zevk kadını âşığıyla yaşarken iffetli bir kadın gibi davranıp erkeğin mutluluğu için her şeyi yapmalıdır. Kısaca, bu açıdan görevi zevk vermektir. Ama gerçekten bağlıymış gibi davranırken erkeğe bağlanmamalıdır.

Yukarıda bahsedilen amacı gerçekleştirmek için kendisini şöyle davranmaya yöneltmelidir. Kendisine bağımlı bir annesi olmalıdır. Anne çok sert olmalı ve hayattaki asıl amacı para olmalıdır. Annenin olmaması durumunda, yaşlı ve güvenilir bir bakıcı aynı rolü oynayabilir. Anne veya bakıcı âşıktan hoşnutsuz görünüp kızı âşığından ayırmaya çalışır görünürler. Kadın kasıtlı olarak kızgınlık, neşesizlik, korku ve utanç gösterir, ama asla anne ya da bakıcıya uymamazlık etmemelidir.

Anne veya bakıcıya erkeğin çok hasta olduğundan bahsedip, bunu erkeği görmeye gitmek için kullanır. Erkeğin iltifatını kazanmak için ayrıca şunları yapmalıdır:

Sevgi belirtisi olarak kullanabilmek için, bir hizmetçisini, erkeğin bir önceki gün kullandığı çiçekleri getirmek için yollamak, erkeğin yemediği fındık ve fındık yaprağı karışımını istemek, cinsel birleşme bilgisine ve kullandığı birçok zevk aracına hayranlık göstermek; Babravya'nın bahsettiği altmış dört çeşit zevki erkekten öğrenmek; öğrettiği zevk yollarını onun istediği şekilde devamlı uygulamak; sırlarını saklamak; kendi isteklerini ve sırlarını söylemek; kızgınlığını gizlemek; yatakta yüzünü ona döndüğünde asla önemsemezlik etmemek; vücuduna istediği gibi dokunmak; uyurken öpüp okşamak; onun dışında bir konuyu düşünürken açık bir merakla dönüp ona bakmak; yola bakan evinin terasında erkeği gördüğünde, ne tamamen utanmazlık ne de fazla utangaçlık göstermek; düşmanlarından nefret etmek; ona yakın kişileri sevmek; bulunduğu duruma göre neşeli veya sakin davranmak; onun hoşlandıklarından hoşlanmak, karılarını görmek için merak göstermek; kızgınlığını uzun süre sürdürmemek; vücudunda kendisinin dişleri ve tırnaklarıyla yaptığı izlerden ve yaralardan başka bir kadın yapmış gibi şüphelenmemek; aşkını sözcüklerle değil, uygulamayla, aşkın belirtileriyle ve dolaylı sözlerle göstermek; uyurken, sarhoşken, hastayken sessiz kalmak; yaptığı iyi hareketleri anlatırken çok dikkatli dinlemek ve onun yararı ve gururu için tekrar anlatmak; yeteri derece bağlanmışsa hazırcevap yanıtlar vermek; rakibeleri hakkında olanlar dışındaki tüm öykülerini dinlemek; iç geçirir, esner veya düşerse üzüntü ve keder belirtmek; hapşırdığında "Çok yaşa" demek; kendini kederli hissettiğinde hasta veya hamile kalmak istiyor görünmek, başkalarının iyi niteliklerini onurlandırmaktan ve kendi erkeğinin hatalarının aynısına sahip olanları kınamaktan çekinmek; süslerini takmaktan ve acısı, hastalığı, derdi olduğunda, şanssızlıktan yakınırken yemek yemekten çekinmek; kederine ortak olmaktan ve onun için ağlamaktan aynı oranda çekinmek; ülkeyi kendi isteğiyle veya kralın zorlamasıyla terk ettiğinde ona eşlik etmek istemek; ondan sonra yaşamayı istemediğini belirtmek; servet kazandığında veya isteği gerçekleştiğinde ya da bir hastalıktan kurtulduğunda Tanrıçaya önceden adanmış kurbanları sunmak; her gün süs takmak; onunla çok rahat hareket etmemek; ismini ve ailesinin ismini şarkılarda dile getirmek; onun elini beline, göğsüne ve alnına koyarak dokunuşunun zevkini hissettikten sonra uykuya dalmak; kucağında oturup orada uykuya dalmak; ondan çocuk istemek; onun istediğinden fazla yaşamak istememek; sırlarını başkalarına anlatmaktan uzak durmak; günahı bana gelsin diye onu adaklar ve oruçlardan caydırmak; konu hakkındaki fikrini değiştirmek olanaksız olduğunda adak ve oruçlara onunla katılmak; karşı çıktığında adak ve oruçları anlamasının zor olduğunu söylemek; kendi ve onun zenginliği arasında fark gözetmemek; yokluğunda halka açık toplantılara gitmekten çekinmek; yapmasını istediği şeylerde ona eşlik etmek; önceden kullandığı şeyleri kullanmaktan ve yemeyip bıraktığı yemeği yemekten zevk almak; ailesine, karakterine, sanatlardaki becerisine, bilgisine, kastına, tenine, doğduğu bölgeye, arkadaşlarına, iyi niteliklerine, yaşına, iyi huylarına saygı duymak; eğer yapabiliyorsa şarkı söylemesini ve benzeri şeyleri yapmasını istemek; korkuya, soğuğa, sıcağa veya yağmura aldırmaksızın ona gitmek; öteki dünyada bile âşığı olacağını söylemek; zevklerini, karakterlerini ve hareketlerini onun isteğine göre ayarlamak; büyüden çekinmek; ona gitme konusunda devamlı annesiyle tartışmak; annesi tarafından zorla başka yere götürüldüğünde zehirle, kendini aç bırakarak, kendini bıçaklayarak veya asarak ölmek istediğini belirtmek; ve son olarak ajanları aracılığıyla erkeği sadakatine ve aşkına inandırmak; para almak ama parayla ilgili konuları annesiyle tartışmaktan kaçınmak.

Erkek yolculuğa hazırlanırken çabuk döneceğine dair erkekten söz alır. Yokluğunda Tanrıçaya tapma adaklarını bir yana bırakır. Şans getirenler dışında süs takmaz. Gelmesi gereken zamanda gelmezse, geleceği asıl zamanı kehanetlerden, ayın ve yıldızların durumundan öğrenmeye çalışır. Eğlendirici ve hayırlı rüyalar görürse "Ona hemen kavuşayım" der. Melankoli hisseder veya hayırlı olmayan kehanetler görürse, Tanrıçayı yatıştırmak için ayin düzenlemelidir.

Erkek eve döndüğünde Tanrı Kama'ya (Hint Aşk Tanrısı) dua etmeli ve diğer Tanrıçalara adaklar sunmalıdır. Arkadaşları tarafından su dolu bir kap getirilmesine neden olduğundan, sona ermiş ilişkileri adına yapılan sunakları yiyen karganın onuruna dua etmelidir. İlk ziyaretinden sonra âşığından bazı ayinleri yapmasını ister. Eğer erkek yeteri derece bağlıysa bunları yapacaktır.

Erkeğin kadına aşkı çıkar gözetmeyen bir aşksa; kadına sevdiği birisi gibi davranıyorsa; zevk kadını konusunda bütün şüphelerden uzaksa; ve zevk kadınıyla ilgili olarak para konusuna önem vermiyorsa, erkeğin kadına gerçekten bağlı olduğu söylenir.

Bunlar, bir erkekle karısı olarak yaşayan zevk kadınının davranışıdır. Burada Dattaka'nın kurallarından yol gösterici olarak yararlanıp yazılmıştır. Burada belirtilmeyenler, insanların geleneklerine ve erkeğin huyuna göre uygulanır.

Konu hakkındaki iki özlü söz şöyle der: "Kadının aşkının büyüklüğü, sevgisini yönelttikleri tarafından bile, kadınlığın doğal zekâsı, kurnazlık ve hırs yüzünden bilinmez."

"Erkekleri sevseler de, ilgisiz de olsalar, zevk de verseler, bıraksalar da veya sahip olduklarının tümünü söyleseler de kadınların gerçek yüzü bilinmez."